• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Kontant resebidrag för gymnasieelever.

Regler om hur man går till väga för att ansöka om kontant resebidrag för gymnasie-elevers dagliga resor i Örebro län, till och från skola och/eller praktikplats.

Regler för utbetalning av resebidrag.

Ansökan ska lämnas för varje termin.

 • Bidraget betalas per kilometer. Bidraget är den skattefria delen av  kommunens reseersättningen.
 • För moped och motorcykel betalas halva beloppet.
 • Ersättning betalas ut under fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen.
 • Ersättningen baseras på 20 dagar per månad.
 • Ersättningen betalas ut för resa mellan bostaden och aktuell plats.
 • Ersättningen betalas bara ut om det är minst 6 km till hållplats.
 • Det är inte möjligt att söka bidrag retroaktivt för tidigare termin eller läsår.
 • Om resbehovet gäller del av månad betalas ersättning med 1/20 för varje skoldag.
 • Skicka med aktuellt schema.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: