• A-Ö
 • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
 • Huvudmeny

Ordningsregler

Ordningsregler för skolskjutsar i Nora kommun 2020-2021

Dessa ordningsregler är till för att skapa en säker trafikmiljö och för att ge våra elever en god miljö under resan till och från skolan.

Kommunen har det övergripande ansvaret för resan till och från skolan, därför gäller skolans ordnings- och trivselregler även i skolbussen.

Hållplatsen

 • Kom alltid i god tid till hållplatsen. Om bussen inte kommit inom 15 minuter efter utsatt tid - kontakta chauffören/kommunen/skolan för mer information.*
 • Stå stilla och på säkert avstånd från trafiken till dess att bussen stannat och öppnat dörren.
 • Bär reflex/reflexväst under den mörka årstiden.

Påstigning på bussen

 • Påstigning sker i ordning utan att man knuffar varandra.
 • Visa hänsyn och hjälp de yngre barnen.
 • Låt de yngre barnen stiga på först.

Ombord på bussen

 • Placera din väska under sätet eller i knät.
 • Sätt på dig säkerhetsbältet direkt när du satt dig i bussen.
 • Ha säkerhetsbältet på under hela resan. Lagkrav!
 • Behåll din plats under resan. Det är förbjudet att gå i bussen under färd.
 • Förtäring av mat och dryck får inte förekomma i bussen.
 • Visa hänsyn till dina medresenärer, var lugn och prata tyst.
 • Prata med föraren om du har några frågor.
 • Föraren är ansvarig för att se till att gällande regler och bestämmelser följs.
  Följ alltid förarens anvisningar!

Avstigning

 • Sitt kvar på din plats till dess bussen har stannat vid hållplatsen.
 • Visa hänsyn och hjälp de yngre barnen.
 • Ta det lugnt och knuffas inte när du stiger av bussen.
 • Om du behöver gå över en väg – vänta till bussen har åkt eller följ chaufförens instruktioner.
 • Titta alltid åt båda hållen innan du går över vägen – se upp för trafiken.

Ansvar

 • Föräldrar har ansvar för eleverna före påstigning på skolbussen på morgonen
  och efter avstigning vid angiven hållplats på eftermiddagen.
 • Föraren har ansvar för eleverna under transporten till och från skolan.
 • Om elev vid upprepade tillfällen inte följer ovanstående regler rapporteras detta av föraren till rektor och elevens föräldrar kontaktas.

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: