• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare finns på Karlsängskolan och på Vuxenlärandeenheten

I skolans uppdrag ingår att ge eleverna underlag för fortsatt utbildning. Det är studie- och yrkesvägledarens särskilda uppgift att informera och vägleda eleverna inför fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Vägledaren ska också vara till stöd för alla som arbetar på skolan med studie- och yrkesorienterande insatser.

Enligt läroplanerna för de olika skolformerna ska eleverna få underlag för att välja fortsatt utbildning och yrke. Detta förutsätter att skolan samverkar med arbetslivet och samhället i övrigt. Praktiska erfarenheter från arbetslivet väcker dessutom elevernas intresse för olika yrkesområden.

Rektor har ansvar för skolans resultat och har då, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att samverkan med arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får en kvalitativ god utbildning samt en förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning.

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: