• Huvudmeny

Vuxenlärandeenheten - Hjernet

Inom vuxenlärandeenheten finns flera olika verksamheter; Vuxenutbildningen, GHJ - Gymnasieskolan Hjernet och Uppdragsutbildningar.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Nora

I Vuxenutbildningen i Nora ingår Komvux, Särvux, Yrkesvux och Svenska för invandrare (SFI).
Man kan i flera kurser välja att läsa på distans eller bli validerad.
 
Våra lokaler finns på Hjernet, Malmgatan 4, i Nora. I huset finns även GHJ - Gymnasieskolan Hjernet, AME - Arbetsmarknadsenheten och Cafeteria. Vissa av våra lokaler är bokningsbara på kvällstid.

För bokning kontakta Norabostäder.

Har du fler frågor kontakta oss. 

Komvux - Vuxnas lärande

Komvux är till för dig som behöver nya kunskaper eller som behöver fördjupa dina gamla, antingen på grundläggande nivå eller på gymnasienivå. Dessa går att kombinera.
Komvux vänder sig till dig som är 20 år eller äldre.

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolan upp till årskurs 9. Kurser på grundvux är svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi samt hem- och konsumentkunskap.

Gymnasial vuxenutbildning  motsvarar gymnasieskolans kurser. Man läser efter samma läroplan och kursplaner som gymnasieskolan för ungdomar. Man kan läsa enstaka kurser, flera kurser samtidigt eller hela yrkesutbildningar.
Om du har läst kurser på sammanlagt 2 400 poäng (vilket motsvarar ett gymnasieprogram) kan du ta ut ett slutbetyg som ger dig behörighet till högskolestudier.

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2018-02-21