• A-Ö
 • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
 • Huvudmeny

Komvux på grund- och gymnasie­nivå

Du har möjlighet att läsa kurser på grund­läggande nivå och gymnasienivå.

Ansökan till KomVux

Den som bor i kommunen, har fyllt 20 år eller slutfört gymnasieskola är välkommen att söka till Komvux. Här kan du:

 • Skaffa en viss behörighet för vidare studier på universitet eller högskola.
 • Skaffa mer kunskaper för ditt yrke eller kompetens inför ett visst yrkesval.
 • Fortsätta en kurs du tidigare inte avslutat.

Ansök till höstens kurser 2022

Anmälan till höstens kurser med start 22 augusti är öppen från1 maj till 15 juni. För sen anmälan vänligen kontakta SYV. Drop in tider måndag-fredag kl 10:00-12:00 och kl 13:00-14:00

För att få hjälp med vägledning till studier eller arbete, vänligen kontakta vår studie- och yrkesvägledare, Stefan Wärn "SYV".

Länk till ansökan höstterminen 2022länk till annan webbplats

Blanketten till ansökanöppnas i nytt fönster

Vårt mål är att möta alla elevers studiebehov.

Mer information om studier på KomVux

Studera som vuxen

Du får en individuell studieplan utifrån önskemål, behov och förutsättningar. För utbildningar på grund- och gymnasial nivå kan du söka studiemedel.
Heltidsstudier innebär 20 poäng per vecka. Då behöver du läsa 400 poäng under en termin för att få studiemedel på heltid. För övriga regler och mer information, läs mer på Centrala Studiestödsnämndenlänk till annan webbplats (CSN)

Vägledning

Vägledaren hjälper dig att hitta vägen fram till ditt mål. Du kanske behöver komplettera med ett ämne eller några års heltidsstudier. Det kanske finns någon annan lösning på dina planer.

På ett vägledningssamtal hjälper vi dig att upprätta en studieplan och ser hur studieekonomin går att lösa. Kontakta studie- och yrkesvägledaren

Validering

Validering innebär att få sina kunskaper och kompetens värderad. Den nationella definitionen för validering är: "Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskap och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats".

Det innebär att det inte är nödvändigt att gå en hel kurs om du redan har de kunskaper som kursen ger. Kontakta oss om du har förvärvat kunskaper på annat sätt så ser vi om det är möjligt för dig att få betyg.

Studievägledning

Boka gärna ett samtal med vår studievägledare som hjälper dig med:

 • studie- och yrkesvägledning
 • att ge information om olika vuxenutbildningar
 • att göra en planering för dina studier
 • att reda ut vad som fattas om du avbrutit ett gymnasium
 • att hitta bästa vägen till en viss behörighet

Du ansvarar för dina studier

Vuxenutbildning kräver ett stort ansvar. Att studera på heltid är att betrakta som ett heltidsjobb. Det innebär att du:

 • bör räkna med att använda ca 40 h/vecka åt dina studier.
 • har rätt till barnomsorg i den omfattning du behöver.
 • alltid bör meddela frånvaro till dina lärare, samt försäkringskassan vid sjukdom och CSN vid vård av sjukt barn.
 • Du köper själv böcker och annat material, men utbildningen är kostnadsfri.

Kontaktlärare
När du studerar på Komvux har du en kontaktlärare. Det är den lärare som kommer att ha lite extra koll på hur dina studier fungerar. Läser du flera kurser med olika lärare kommer en av dessa att vara din kontaktlärare.

Grundläggande nivå

Grundläggande vuxenutbildning ger kunskaper som motsvarar grundskolan. Avgångsbetyget gör det möjligt att studera vidare samt ger kunskaper som är användbara i arbetslivet. Kurser på grundläggande nivå:

 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Engelska

Kurserna i svenska, svenska som andraspråk, matematik samt engelska är uppdelade i fyra delkurser beroende på förkunskaper.
Grundvux består också av samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi samt hem- och konsumentkunskap. Kontakta SYV för mer information. 

Gymnasienivå

Utbildning på gymnasienivå syftar till att ge kunskaper som motsvarar gymnasieskolans ämnen. Det är bland annat till för dig som:

 • vill skaffa ett fullständigt gymnasiebetyg,
 • behöver särskild behörighet för vidare studier,
 • behöver komplettera vissa ämnen,
 • vill bredda din kompetens på arbetsmarknaden.

Gymnasiekurser

Engelska 5, 6 & 7, 100 p per kurs
Matematik 1a-c, 100 p per kurs
Matematik 2a-c, 100 p
Matematik 3b-c, 100
Matematik 4, 100 p
Matematik 5, 100 p
Svenska 1, 2 & 3, 100 p
Svenska som andraspråk 1, 2 & 3, 100 p

Andra gymnasiekurser kan ibland erbjudas via annan anordnare. Beslut kring detta fattas i samråd med rektor och studie- och yrkesvägledaren

Gymnasieexamen
En gymnasieexamen utfärdad på Komvux omfattar 2400 poäng. Den studerandes behov står i fokus vid utformandet av utbildningen men vissa formella krav finns från Skolverket kring vad en examen ska innehålla. Kontakta studie- och yrkesvägledaren för mer information och studieplanering

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2022-05-17

Text