• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Komvux som anpassad utbildning för vuxna

Vem har rätt att delta i komvux som anpassad utbildning?

Vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning, eller som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en förvärvad hjärnskada, har rätt att delta i komvux som anpassad utbildning på. Rätten till sådan utbildning gäller från och med den 1 juli det år personen fyller 20 år, förutsatt att personen:

  • är bosatt i Sverige
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, och
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.


Syftet med Komvux som anpassad utbildning är att ge eleverna kunskaper så att de bättre klarar av att arbeta, bo och ha en bra fritid och så att de kan fortsätta att studera.

Utbildningen består av:

  • Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå, motsvarar obligatoriska anpassade grundskolan, Den vänder sig till den som saknar de kunskaper som den obligatoriska anpassade grundskolan syftar till att ge.
  • Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den kunskapsnivå som utbildningen på nationella program i anpassad gymnasieskolan ska ge.

För att vara behörig ska deltagaren ha brister i de kunskaper som kursen omfattar. Dessutom ska deltagaren ha förutsättningar att följa undervisningen med hänsyn till tidigare studier och annan verksamhet.

För mer information kontaktas vuxenlärandeenheten, yrkesvägledare eller vuxenutbildningschef, på telefonnummer 0587-810 00.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: