• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Särvux
- särskild utbildning för vuxna

Särvux är en skolform som vänder sig till vuxna med ett intellektuellt funktionshinder, som fyllt 20 år och som vill komplettera sin utbildning från den obligatoriska särskolan och/eller gymnasiesärskolan.

Syftet med särvux är att ge eleverna kunskaper så att de bättre klarar av att arbeta, bo och ha en bra fritid och så att de kan fortsätta att studera.

Särvux består av:

  • Grundläggande särvux, motsvarar obligatoriska särskolan, nivåerna grundsärskola och träningsskola. Den vänder sig till den som saknar de kunskaper som den obligatoriska särskolan syftar till att ge.
  • Gymnasial särvux motsvarar nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskolan. Skolformen vänder sig till den som har slutfört utbildningen i gymnasiesärskolan..

För att vara behörig ska deltagaren ha brister i de kunskaper som kursen omfattar. Dessutom ska deltagaren ha förutsättningar att följa undervisningen med hänsyn till tidigare studier och annan verksamhet.

För mer information kontaktas vuxenlärandeenheten, yrkesvägledare eller vuxenutbildningschef, på telefonnummer 0587-810 00.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: