• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

SFI - svenska för invandrare

Du som inte har svenska som modersmål och är skriven i Nora kan ansöka till undervisning i svenska för invandrare (SFI)

Du får lära dig svenska språket för att kunna delta och göra dig förstådd i samhället och studera vidare eller söka arbete.

Det finns fyra olika nivåer av SFI: A, B, C och D. För att möta deltagarnas olika behov och förutsättningar finns tre olika studievägar för de fyra olika nivåerna. Du kan ansöka året runt till SFI-utbildningen. För ansökan SFI kontakta studie- och yrkesvägledare Naila Gardashova. Tel.nr 0587- 81090 mejl naila.gardashova@nora.se

Om du arbetar eller har språkpraktik kan du studera på SFI under tiden. SFI har olika lösningar för att passa till just dig.  

Studieväg 1 är för personer som har kort eller ingen skolbakgrund. 

Studieväg 2 är för personer som har läst grundskola eller har en oavslutad gymnasietutbildning.

Studieväg 3 är för personer som har en avslutad gymnasieutbildning eller deltagit i högskolestudier.

Läs mer om SFI olika studievägar och kursplaner hos Skolverket.
Länk till Skolverkets kursplaner för SFI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du klarat SFI D kan du välja att läsa kursen svenska som andraspråk på grundskolenivå.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: