• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Utbildning till barnskötare/elevassistent

Du kan studera barnskötarutbildningen som yrkesinriktad gymnasial utbildning för att bli barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan.

Utbildningen ska ge dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Efter utbildningen kan du arbeta till exempel som barnskötare i förskolan eller som elevassistent i skolan.

Om kursen barnskötare/elevassistent

Du läser 12 kurser, motsvarande de kurser som yrkesprogrammen ger på gymnasieskolan. Under fem veckor per termin, sker lärandet på en arbetsplats. En till två dagar i veckan sker undervisningen på Komvux i Nora och resterande tid studerar du hemifrån. Studierna bedrivs både i grupp och enskilt.

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid, vilket innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider samt att du kan närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning på skolan.


Så ansöker du

Ny utbildning startar i augusti 2022. Ansökningsperiod april- maj. För mer information kontakta Studie- och yrkesvägledare i din hemkommun i Region Örebro län.

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i svenska alternativt svenska som andra språk.

Den som ska arbeta eller på andra sätt verka inom vissa skollagsreglerade verksamheter ska visa ett utdrag ur polisens belastningsregister, se polisen.se för mer information. Blir du antagen till utbildningen ansöker du om utdraget som ska uppvisas vid kursstart.

Utbildningen anordnas i samverkan med Örebro läns kommuner. Invånare i de kommunerna har fritt sök till utbildningen. Ansökan lämnas dock till hemkommunen.

Du som bor i Nora kommun, kontakta Studie- och yrkesvägledaren på Nora komvux.

Bifoga din ansökan betyg som styrker förkunskaperna, ett CV och ett personligt brev om varför du vill gå utbildningen.

Upplägg

Google används för att kommunicera med läraren och andra elever samt för inlämningsuppgifter, därav är datorn ett naturligt hjälpmedel i dina studier.

Utbildaren ansvarar för att ordna APL-platser. Men det finns möjlighet att du själv hittar en arbetsplats där du kan genomföra ditt arbetsplatsförlagda lärande. APL-platsen ska vara godkänd av utbildningsanordnaren innan utbildningen startar.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-10-19