• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Vård och omsorgsutbildning

Vill du arbeta med människor och känna att du kan göra skillnad i deras dagliga liv. Vill du ha ett stimulerande och samtidigt ansvarsfullt arbete med möjlighet att utvecklas.

På Komvux i Nora kan du studera vård och omsorg som yrkesinriktad gymnasial utbildning för att kunna arbeta exempelvis inom äldreomsorg och akutsjukvård.

Om kursen Vård- och omsorg

För att få VOC-diplom krävs 1500p, och då ingår Svenska/Svenska som andra språk 1 (100p) och Samhällskunskap 1a (50p). Vård- och omsorgskurser läser du under 3 terminer, totalt 1350p inklusive Gymnasiearbete (100p).

Utbildningen bedrivs på heltid 40 timmar/vecka med föreläsningar och genomgångar ca 2 dagar/vecka. Resterande tid är självstudier. Detta ställer krav på dig att ta stort ansvar för dina studier. I utbildningen ingår även arbetsplatsförlagt lärande då du deltar i de olika verksamheterna för att lära olika moment och få inblick i vad yrket innebär. Sammanlagt ingår det 12 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) under utbildningen (även kvällar och helger).

Så ansöker du

Förkunskaper som krävs är godkända betyg i svenska/svenska som andra språk motsvarande grundskolans år 9. Men det är bra om du sedan tidigare har godkänt i svenska/svenska som andra språk 1 (100p) samt samhällskunskap 1a (50p), eftersom de kurserna numera är ett krav för VOC-diplom (se ovan).

Besked om antagning ges till sökande ca en månad innan kursstart.

För redan yrkesverksamma inom vård- och omsorg kan det finnas möjlighet till validering och prövning för att bli behörig undersköterska.

Ansökan

Ansökan till utbildningen med start i januari 2021 är nu sökbar under perioden 1 okt - 15 nov. För mer information kontakta Studie- och yrkesvägledare.

Bifoga din ansökan betyg som styrker förkunskaperna, ett CV och ett personligt brev om varför du vill gå utbildningen.

Kursinnehåll

Termin 1:
Medicin 1 (150p)
Vård- och omsorgsarbete 1 (200p)
Hälsopedagogik (100p)

Termin 2:
Specialpedagogik 1 (100p)
Psykiatri 1 (100p)
Vård- och omsorgsarbete 2 (150p)
Etik och människans livsvillkor (100p)

Termin 3:
Psykologi 1 (50p)
Inriktning: äldre vård:
Vård och omsorg vid demenssjukdom (100p) + Äldres Hälsa (200p)
Gymnasiearbete VO (100p)
Inriktning:akut sjukvård
medicin 2 (100p) + akut sjukvård (200p)
gymnasiearbete VO (100p)
Du med annat modersmål än svenska kommer också att erbjudas en språkstödjande orienteringskurs.

Upplägg

De flesta vårdkurser innehåller både teoretiska avsnitt och arbetsplatsförlagt lärande (APL) ca fyra veckor per termin.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Litteraturlista

Här finns litteraturlista för utbildningen

Länk till litteraturlista>>öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-09-30