• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Nyhetsbrev för näringslivet i Nora kommun

Välkommen till vårt nyhetsbrev för näringslivsintresserade i Nora kommun! I detta nummer bjuder vi in er till en näringslivsträff med en särskild rundvandring i en av våra industrier – en nyhet för våra träffar. Läs också tankar från kommundirektören och träffa vår nya säkerhetsamordnare, som har ett aktuellt uppdrag. Vi uppdaterar även om de senaste företagsbesöken, en viktig del av vårt näringslivsarbete.

Trevlig läsning!

Enreprenörskommunen med handlingskraft och vilja

I Sverige utgör småföretagen ryggraden i näringslivet. Det många kanske inte känner till är att hela 97% av företagen i landet har färre än 10 anställda. Denna trend är också tydlig i Nora, där många av de lokala företagen inte bara är små, utan drivs ofta av en till två personer. 

Kommundirektör Christina Landoff poängterar hur viktigt det är för en kommun att ha en mångfald av företag i olika branscher och olika storlek. "Ur ett kommunalt perspektiv blir ekonomin mindre sårbar med en blandning av olika företag. I Nora är vi stolta över att vara en stark småföretagarstad, utöver de större industrier och vårdbolag med mera som förstås också är en viktig del." 

Nora är sedan länge en attraktiv besöksdestination kommunens mål är att också bli ännu mer eftertraktad som boendekommun. "Vi arbetar aktivt för att stärka Noras position som en unik destination och varumärke. Det är viktigt för oss att Nora inte bara ses som en plats att besöka utan även som en plats att leva och verka i," förklarar kommundirektören. ”Med ny detaljplanerad mark och flera entreprenörer som är på gång med nybyggnation ser våra prognoser framåt positiva ut.”

”En stad byggs inte bara av kommunen. Jag känner en oerhörd stolthet över det samarbete vi fått igång med både näringslivet och civilsamhället. Näringslivet i Nora har visat ett stort engagemang i de evenemang vi arrangerar tillsammans. Tillsammans har vi verkligen fått fart på samarbetet och nätverkandet bland lokala företagare. När vi gör saker tillsammans kan vi göra skillnad på riktigt.”

Näringslivsutvecklare Josephine Hedlund har en mörkblå kavaj och tittar in i kameran
Malin Wehle i röd tröja

Malin Wehle – Nora kommuns nya säkerhetssamordnare

Nora kommun välkomnar Malin Wehle som sin nya säkerhetssamordnare. Med erfarenhet från både det privata näringslivet och inom polisens utredning- och ingripandeverksamhet, är hon redo att stärka kommunens krisberedskap och brottsförebyggande arbete.

"Jag känner mig varmt välkomnad från kommunens personal och dess invånare" säger Malin och hon menar att ingen undgår den rådande osäkerheten i omvärlden. "Frågor från kommuninvånarna om säkerhetsåtgärder som skyddsrum och reservkraft visar på ett ökat medvetande och behov av trygghet."

Nora kommun har ett starkt fokus på krisberedskap. "Ett led i arbetet är bland annat att stärka våra verksamheter med beredskap för olika scenarier, det kan t ex vara att vi inte skulle ha tillgång till el eller vatten".

Malin ser fram emot att fortsätta dialogen med invånarna "Det är ett gemensamt ansvar att bygga en tryggare framtid," säger Malin, och hon uppmanar alla att bidra med sina perspektiv och idéer.

närbild på flera kugghjul

Rapport från bygderådsmöte

”Viktiga frågor har tagits upp idag bland annat vägar och buss, det är också bra att få förbereda sig på frågorna inför mötena.” Så säger utvärderingen om senaste bygderådsmötet.

Representanter från åtta föreningar/verksamheter samt politiker och tjänstepersoner möttes i Hammarby hembygdsgård för att diskutera landsbygdsutveckling. Mötet, lett av kommunstyrelsens ordförande Mikael Wahlberg (S), behandlade teman som LIS-områden, solcellsanläggningar och väghållning.

Vikten av att uppdatera och förbättra busstidtabellen diskuterades också, där Jonathan Pedersén, samhällsplanerare för Nora kommun, bad om feedback på kommunens utkast. En bygdegårdsförening presenterade även en ny idé för att förbättra kunskapsdelning mellan rådets medlemmar.

För mer information om de diskuterade projekten eller för att bli involverad i framtida möten, kontakta Josephine Hedlund, josephine.hedlund@nora.se

Näringslivsträff: En inblick i industrin

Du som är företagare eller intresserad av näringslivet i vår kommun är välkommen på våra näringslivsträffar. Lär mer om en av Noras viktiga branscher – industrin. Vet du vad Europrofil gör och hur det ser ut i en av Nora kommuns industrier? Passa på att gå en rundvisning.

Som vanligt minglar vi och skapar möjligheter för samverkan och affärer. Och inte nog med det – vi får också koll på hur Almi företagspartner kan hjälpa just ditt företag!

På programmet:

  • Lär känna Europrofil, Ronnie Speychal VD
  • Information från Nora kommun
  • Presentation och mingel
  • Almi Företagsparter om företagsstöd
  • IUC Industrihubb berättar om sitt uppdrag och om industrin möjligheter och utmaningar
  • Kommunstyrelsens ordförande Mikael Wahlberg - är Nora kommun en oslipad diamant?
  • Rundvisning

När: 13 mars 2024, Kl. 09.30-11.45. Anmälan senast 8 mars.

Plats Europrofil, industrivägen 7, Nora

Anmälan senast 8 mars

7 personer i gula varselvästar och arbetshjälmar

 Besök på vindkraftverk i Munkhyttan, Lindesberg

”Att besöka och lära mer hjälper oss att orientera oss politiskt och för Nora kommuns framtid. Det är viktigt att få en bild av vad vi har att ta ställning till om företag vill etablera vindkraft i framtiden i vår kommun.” Så säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Wahlberg (S) om besöket.

Nora kommun har besökt bygget av de nya vindkraftverken som i detta nu uppförs i Munkhyttan. Vi har pratat om byggnadsprocessen, allt ifrån tillstånd, tillsyn och hänsyn och om olika fundament. Vi har sett hur vägar och framkomlighet fungerar och om hur ett gott näringslivsklimat bidrar till lokala arbetstillfällen under byggnationen och under driften under många år framöver. Vi har också pratat om robusthet i elnätet. Tack Cloudberry Wind AB och Oskar Engelbrekt, projektledare utveckling/tillstånd, Elisabet Wahlstedt, projektledare tillstånd, Sebastian Prause chef för Onshore wind Sverige och byggprojektledare för Munkhyttan för rundvisningen!

Med på besöket var: kommunstyrelsens ordförande Mikael Wahlberg (S), kommunalråd Dan Pierre (M), kommundirektör Christina Landoff, Samhällsplanerare Jonathan Pedersén och näringslivsutvecklare Josephine Hedlund.

Tips! Kulturstöd och stipendier

Visste du att föreningar, studieförbund och kulturaktörer möjlighet att söka föreningsstöd, stöd till olika projekt eller utvecklingssatsningar.

Region Örebro län har hand om dessa stöd.

Företagsbesök

Vill du hålla dig uppdaterad om företagsbesöken och läsa lite mer om dessa? Följ Nora kommun på instagram, länk här Länk till annan webbplats..

Josephine och Sanna framför vägg med teckningar

Kungsängen

”Kul med besök från kommunen och för oss få mer insikt i hur ni och vi arbetar med näringslivsfrågorna. VI hade inte koll på näringslivsrådet sedan innan exempelvis. Är också fint att kommunen vill lyssna in oss som har koll på omsorgsfrågor i kommunen.”

Kungsängen i Nora AB erbjuder LSS-boende, daglig verksamhet och assistanslösningar. De bedriver idag verksamhet från Sälen i norr till Laxå i söder. Huvuddelen av verksamheten är förlagd till Nora med omnejd. De har bland annat 17 gruppbostäder och har placeringar från 32 olika kommuner.

Monika Lazarevic är planeringssamordnare och Sanna Ullbrand regionchef och de välkomnande näringslivsutvecklare Josephine Hedlund till ett företagsbesök i deras verksamhetslokaler. Tack för inbjudan!

Samling personer som sitter runt runda bord på näringlivsträffen

Näringslivsträff 14 februari

Hjärtligare tillsammans – det var temat på näringslivsträffen med över 50 deltagare. Direkt efter träffen rapporterades att tre entreprenörer som nu hade kommit på en idé tillsammans som de ska utveckla!

”När en hör sånna goda nyheter är hela träffen värd att genomföras” säger näringslivsutvecklare Josephine Hedlund som både bjudit i till och höll i taktpinnen under träffen. ”På ett sätt är temat alltid samverkan på de här träffarna. Det är tre saker som deltagande uppskattar – pratet i fikapauserna, presentationerna av alla personer och verksamheter, samt att få någon slags informationspåfyllnad. Och idag verkar det som att vi uppnått alla tre saker!”

Christina, Anna-Lena, Mikael och Dan

Åkerby herrgård

”Vilken historia och så många berättelser” så säger Josephine Hedlund, näringslivsutvecklare som besökte Åkerby herrgård och Anna-Lena Persson, VD och ägare för Åkerby herrgård. Anna-Lena inleder besöket med att berätta om historien bakom herrgården och om området.

Under besöket pratar vi om allt ifrån värmekostnader, gruvdrift och affärsutveckling. ”Hos oss kommer många grupper och bor hos oss” säger Anna-Lena. ”Men inte bara. Just nu har vi en dansk familj som är här och fiskar en del.”

Med på företagsbesöket och på bild: kommundirektör Christina Landoff, Anna-Lena Persson Åkerby herrgård, kommunstyrelsens ordförande Mikael Wahlberg (S), kommunalråd Dan Pierre (M) (och Josephine Hedlund bakom kameran)

Vi vill gärna träffa dig!

Vill ditt företag ha besök av oss där du får berätta om din verksamhet och prata om eventuella funderingar?

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet?

Klicka på knappen och välj vad du vill prenumerera på.

För att ta det av detta nyhetsbrev, välj: "Nytt från näringsliv"

Informationsägare: Kommunstyrelseförvaltningen
Sidan uppdaterad: