• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Omsorg och stöd

Här hittar du information om vilket stöd du kan få genom kommunens socialtjänst, äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Tillfälligt behov eller hjälp i vardagen? Omsorg och stöd innefattar bland annat socialbidrag, hjälp vid psykisk funktionsnedsättning eller missbruk, stöd för invandrare, möjligheter för funktionsnedsatta och mycket annat. Du får också råd och tips inför livets olika skeenden, som till exempel vigsel, familjeliv, äldreboende och begravning.

Föreningsbidrag

Kommunala föreningsbidrag kan sökas av föreningar som riktar sig till personer med funktionsnedsättningar och äldre samt till föreningar som kompletterar socialtjänstens område.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: