• Huvudmeny
Flygfoto över Nora

Kommun och politik

Politiska beslut formulerar visioner och beslut som berör invånare och servicetagare. På webben finner du länkar till handlingar och protokoll från styrelser och nämnder.

Nora är en bra plats att bo och verka i, med  ett fantastiskt kulturarv och en vacker natur som ger möjligheter till rekreation. I Nora finns fina boendemiljöer, goda förutsättningar för bra barn- och äldreomsorg liksom ett rikt kultur- och fritidsliv. På olika håll i kommunen finns livaktiga småföretag. 
Dessa förutsättningar, liksom närheten till det expansiva Örebro, har gjort att fler vill bo eller etablera sig i vår kommun. Nora växer och den service kommunen erbjuder är modern, professionell och respektfull mot människor och natur.

Socialdemokraterna styr Nora kommun i minoritetet.

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2018-09-18

Genvägar