• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Bildningsnämnden och arbetsutskottet

Bildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Arbetsutskottets sammanträden är stängda.

Bildningsnämndens uppgift och sammansättning

Bildningsnämnden (BN) och dess arbetsutskott (BNau) handlägger myndighetsärenden inom utbildningsområdet.  

Lista över ledamöter i bildningsnämnden Öppnas i nytt fönster.

Bildningsnämnden och dess arbetsutskott jobbar utifrån reglemente som kommunfullmäktige beslutat om och delegationsordning som bildningsnämnden beslutat.

Bildningsnämnden hanterar mer övergripande frågor för verksamheterna och arbetsutskottet hanterar mer specifika individärenden.

Sammanträdestider

Sammanträdesdatum under 2024

Bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträden


I regel förläggs bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträden torsdagsförmiddagar, start kl. 08.30. Annat endast undantagsvis.


• Torsdag 11 januari - inställt
• Torsdag 8 februari
• Torsdag 7 mars
• Torsdag 4 april (kl. 10.00)
• Torsdag 2 maj (kl. 13.00)
• Torsdag 28 maj
• Torsdag 27 juni - inställt

Sommaruppehåll under juli månad

• Torsdag 15 augusti
• Torsdag 12 september
• Torsdag 10 oktober
• Torsdag 7 november
• Torsdag 5 december


Bildningsnämndens sammanträden
I regel förläggs bildningsnämndens sammanträden torsdagsförmiddagar, start kl. 08.30. Annat endast undantagsvis.


• Tisdag 23 januari
• Torsdag 22 februari
• Tisdag 19 mars
• Torsdag 18 april
• Torsdag 16 maj
• Torsdag 13 juni (kl. 10.00)

• Onsdag 19 juni - EXTRA 08.30 Hagbyängar samlingssal

Sommaruppehåll under juli månad

• Torsdag 29 augusti
• Torsdag 26 september
• Torsdag 24 oktober
• Torsdag 21 november
• Torsdag 19 december (eftermiddag)


Aktuella handlingar och protokoll

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: