• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Gifta sig

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel och erbjuds utan kostnad via Nora kommun.

Hur går processen till?

Hindersprövning och vigselintyg
För att få gifta sig krävs det att ni som par först gör en ansökan om hindersprövning hos Skatteverket och får ett intyg utfärdat.

Ansökan behöver göras i god tid för att hinna handläggas av Skatteverket och för att intyg om hindersprövning sedan ska kunna skickas ut via brev till er. Ni får även utskickad en blankett om vigselintyg, den ska vigselförrättaren fylla i.

Intyg om hindersprövning är giltigt i fyra månader. Därefter behöver en ny ansökan göras hos Skatteverket. Här kan ni läsa mer om hindersprövning hos Skatteverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boka vigselförrättare
Kommunen har ingen särskild kalender för vigslar utan ni kontaktar själva en vigselförrättare för att komma överens om dag, tid och plats för vigseln. Ni behöver även meddela vigselförrättaren om ni själva ordnar med vittnen eller om ni önskar att kommunen bistår med detta (endast vid vigsel i kommunhuset), läs mer nedan under rubriken "Vittnen".

Kontakta vigselförrättaren i god tid före planerad vigsel, se namn och kontaktuppgifter till kommunens vigselförrättare längst ned på denna sida under rubriken "Vigselförrättare".

Vad ska lämnas in till kommunen?
Följande behöver lämnas in till kommunen i god tid före vigseln:

  • intyg om hindersprövning,
  • blankett om vigselintyg,
  • uppgifter om datum, tidpunkt och plats för vigseln, och
  • uppgift om vilken vigselförrättare ni bokat.

Handlingarna lämnar ni antingen in i receptionen på kommunhuset, Prästgatan 15, Nora eller skickar via brev till Nora kommun, 713 80 Nora.

Vigselakten
Vigselakten kan ske i kommunhuset i Nora eller på annan plats, det bestämmer ni själva i samråd med vigselförrättaren.

En borgerlig vigsel är en enkel och kort ceremoni och precis som ett kyrkbröllop rättsligt bindande, men utan religiösa inslag.

Vittnen
Vid vigselakten måste två vittnen finnas närvarande och de måste ha fyllt 18 år. Om vigsel sker i kommunhuset under kontorstid kan kommunen bistå med vittnen, men ni kan även ta med er egna vittnen.

Sker vigseln på annan plats än kommunhuset behöver ni själva ordna med vittnen.

Efter vigseln
Efter vigseln får brudparet ett vigselbevis och kommunen underrättar Skatteverket om vigseln.

Byta efternamn
Om någon av er vill ändra erat efternamn i samband med vigseln ansöker ni om namnbyte hos Skatteverket, läs mer här på deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Omvandling av partnerskap

Om ni vill omvandla ert partnerskap genom en gemensam anmälan skriver ni ett enkelt brev om det till Skatterverket, det krävs ingen särskild blankett. Ni är gifta från och med den dag Skatteverket får brevet. Klicka här för att läsa mer hos Skatteverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vigselförrättare

David Stansvik   
Mobil: 070-611 29 05                     
E-post: david.stansvik@nora.se

Eva Stenqvist
Mobil: 070-263 30 15
E-post: eva.stenqvist@nora.se

Sara Bornedal
Mobil: 072-577 02 55
E-post: sara.bornedal@nora.se

Vigselförrättarna har utsetts av Länsstyrelsen i Örebro län.

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: