• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Vigsel

I Sverige kan du välja att gifta dig religiöst eller borgerligt.

Vill du gifta dig religiöst ska du kontakta församlingen på den ort där kyrkan finns. Vill du gifta dig borgerligt ska du kontakta Nora kommun.
När två människor gifter sig betyder det att de lovar varandra kärlek och trohet. Det innebär också att deras relation följer reglerna för äktenskap.
I Sverige kan du gifta dig med någon som har ett annat kön eller samma kön som du, det vill säga man och kvinna, man och man eller kvinna och kvinna.

Hindersprövning behövs alltid

Ni måste söka om hindersprövning oavsett om ni vill gifta er religiöst eller borgerligt. Ansökan skickar ni till Skatteverket.
Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder mot att ni gifter er.
Enligt svensk lag finns följande hinder mot att få gifta sig. Om du eller din partner är:

  • under 18 år och saknar tillstånd från länsstyrelsen
  • nära släkt med den du vill gifta dig med
  • gift redan
  • registrerad partner enligt den tidigare lagen

De svenska hindren gäller för alla som gifter sig i Sverige. De gäller alltså även om ni båda är medborgare i ett annat land eller bor i ett annat land.
Intyget om hindersprövning gäller i 4 månader.
Minst 2 vittnen ska finnas med
Minst 2 personer måste vara med under vigseln för att vittna om att ni har gift er.

Läs mer om Borglig vigsel>>

Läs mer om Religiös vigsel>>

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: