• Huvudmeny

Utbildning och barnomsorg

I Nora kommun råder en helhetssyn på barn och ungdom.

Våra barn ska möta vuxenlivet och det framtida samhället med goda sociala, tekniska, kulturella och ekologiska kunskaper. Demokrati, jämställdhet och alla människors lika värde är viktiga grundläggande värderingar. Allt arbete formas av ömsesidig respekt.

I Nora kommun finns sex grundskolor. Fem är för elever i årskurs F-6 och en är för elever i årskurs 7-9.

Förskolan och familjedaghemmens verksamhet är för barn i åldrarna 1-5 år. Nora kommun har tolv förskolor och fem familjedaghem.

Grundsärskola finns från förskoleklass upp till och med årskurs 6 vid Järntorgsskolan. För de äldre eleverna finns grundsärskola vid Karlsängskolan.

I Nora finns även en fristående förskola och en fristående skola med förskoleklass och fritidshem

Skolinspektionen genomförde under våren 2013 en inspektion av skolor och förskolor i Nora.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-05-29

Genvägar