• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Skolbussar och skolskjutsar inför läsåret 2021-2022

Här kan du ta del av allt som är aktuellt kring skolskjutsar.

  • Inför skolstarten presenteras information om skolskjutsarna här - se nedan under respektive skola och i Schoolsoft.
  • Läs om den nya vårdnadshavareportalen, nedan!
  • Kartor för bussturerna hittar du under respektive skola, nedan.

Information om busskort m.m.!

Kom ihåg busskortet till skolstarten! - Läs hela informationenöppnas i nytt fönster

Hjälp bussarna att hålla tiden:

  • var på busshållplatsen i tid så bussen inte behöver vänta
  • vänta säkert men så att chauffören ser den som ska åka med

Elever som ska åka med länsbuss får sitt busskort på skolan.

Elev med växelvis boende, och som behöver skolskjuts, bör så snart som möjligt lämna in blanketten Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende!

Kartor för morgonturerna uppdateras under respektive skola, nedan.
Läs den särskilda informationen om ordningsregler på skolskjutsar.öppnas i nytt fönster
Läs riktlinjer och lagar för skolskjuts

Skolbussarnas tidtabeller


Tidtabeller med turnummer, hållplatser och tideröppnas i nytt fönster

Vårdnadshavareportalen

Vårdnadshavareportalen är en webbtjänst som gör att du som är vårdnadshavare kan logga in i en särskild avdelning av skolskjutssystemet och se alla uppgifter om ditt eller dina barns skolskjutsar.
Adressen till inloggningssidan: https://skolskjuts.se/parentportal/noralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBS! Tjänsten kräver att du har Bank-ID.

Rätt till skolskjuts - grundskola

Skolskjutsberättigade är elever som har följande avstånd till skola:

  • Förskoleklass t.o.m. årskurs 3               mer än 2 km
  • Skolår 4 — 6                                          mer än 3 km
  • Skolår 7 — 9                                          mer än 4 km

Dessa elever får skolskjuts automatiskt, dvs utan ansökan. Elever som av annan anledning än avstånd är i behov av skolskjuts ansöker på särskild blankett. (se länkar denna sida)
Rätten till skolskjuts/busskort gäller inte till eller från fritidshem.

Skolskjutsberättigade elever åker skolskjuts med följande bussbolag:

Knarsta Åkeri AB (tidigare Örebro Läns Taxi)
Söne Trafik AB
Bergkvara Buss AB
Länstrafiken — Nobina

Busskort delas ut till elever som åker med Länstrafiken. Elever som åker med övriga bussbolag behöver ej busskort.

Länstrafiken kör enligt tidtabell vilket innebär att bussar körs alla vardagar under läsåret förutom under höstlov, jullov, sportlov och påsklov. 

Bussbyten

Bussbyten görs vid Gyttorpskolan och Järntorgsskolan. Se skolbussarnas tidtabeller, ovan

Du som inte utnyttjar skolskjuts

Elever som inte avser att utnyttja skolskjuts under höstterminen, vänligen anmäl det till: skolbussar@nora.se

Elevresor - gymnasieskola

Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast bidrag till elevresor, vilket betyder resor mellan bostaden och skolan.

Mer information finns på sidan om Elevresor till gymnasieskola

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2022-01-12