• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Skolskjutsar och Elevresor

Här kan du ta del av allt som är aktuellt kring skolskjutsar.

  • Inför skolstarten presenteras allmän information om skolskjutsarna här.
  • Aktuell och detaljerad information med turkartor finns hela året i vårdnadshavareportalen.
  • Läs mer om vårdnadshavareportalen, nedan!

Information om busskort

På Länstrafikens sida kan du läsa om busskortets giltighet -
Läs här om grundskolekortet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kom ihåg busskortet till skolstarten! - Läs hela informationen Öppnas i nytt fönster.

Hjälp bussarna att hålla tiden:

  • var på busshållplatsen i tid så bussen inte behöver vänta
  • vänta säkert men så att chauffören ser den som ska åka med

Elever som ska åka med länsbuss får sitt busskort på skolan.

Elev med växelvis boende, och som behöver skolskjuts, bör så snart som möjligt ansöka/lämna in blanketten Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende!

Läs den särskilda informationen om ordningsregler på skolskjutsar. Öppnas i nytt fönster.
Läs riktlinjer och lagar för skolskjuts

Tidtabeller för skolskjutsar

För skolbussar och skoltaxi - se Vårdnadshavareportalen nedan.

För Länstrafiken - se Länstrafikens tidtabeller nedan.

Vårdnadshavareportalen - skolskjutsar

Vårdnadshavareportalen är en webbtjänst som gör att du som är vårdnadshavare kan logga in i en särskild avdelning av skolskjutssystemet och se alla uppgifter om ditt eller dina barns skolskjutsar.
Där finns information om skolturerna, hållplatser och tider.
*Adressen till inloggningssidan: https://skolskjuts.se/parentportal/nora Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
OBS! Tjänsten kräver att du har Bank-ID.

Länstrafikens Tidtabeller

Länk till Länstrafikens reseplanerare och tidtabeller >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rätt till skolskjuts - grundskola

Skolskjutsberättigade är elever som har följande avstånd till skolan, uppmätt enligt kommunens beräkningsmodell:

  • Förskoleklass t.o.m. årskurs 3               mer än 2 km
  • Skolår 4 — 6                                          mer än 3 km
  • Skolår 7 — 9                                          mer än 4 km

Dessa elever får erbjudande om skolskjuts automatiskt, dvs utan ansökan. Elever som av annan anledning än avstånd är i behov av skolskjuts ansöker på särskild blankett. (se länkar denna sida)
Rätten till skolskjuts/busskort gäller inte till eller från fritidshem.

Skolskjutsberättigade elever åker skolskjuts med följande bussbolag:

Knarsta Åkeri AB
Connect Bus (tidigare Söne Trafik AB)
Bergkvara Buss AB
Länstrafiken

Busskort delas ut till elever som åker med Länstrafiken. Elever som åker med övriga bussbolag behöver ej busskort.

Länstrafiken kör enligt tidtabell vilket innebär att bussar körs alla vardagar under läsåret förutom under höstlov, jullov, sportlov och påsklov. 

Bussbyten

Bussbyten görs vid Gyttorpskolan och Järntorgsskolan. Se skolbussarnas tidtabeller, ovan

Du som inte utnyttjar skolskjuts

Elever som inte avser att utnyttja skolskjuts ber vi vänligen anmäla det till: skolbussar@nora.se eller i vårdnadshavareportalen.

Elevresor - gymnasieskola

Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast bidrag till elevresor, vilket betyder resor mellan bostaden och skolan.

Mer information finns på sidan om Elevresor till gymnasieskola

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: