Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Skolbussar och skolskjutsar läsåret 2020-2021

Här kan du ta del av allt som är aktuellt kring skolskjutsar. I år gäller att det inte får bli trängsel på bussarna. Länstrafiken följer antalet resande och sätter snabbt in extrabussar vid behov. Yngre barn som står ensamma vid busshållplatsen kommer alltid att få följa med.

  • Nya tidtabeller 24 augusti.
  • Inför skolstarten presenteras information om skolskjutsarna här - se nedan under respektive skola och i Schoolsoft.
  • Läs om den nya vårdnadshavareportalen, nedan!
  • Kartor för bussturerna hittar du under respektive skola, nedan.

Informationen kommer att uppdateras!

Vissa skolors schematider passar inte med skolbusstiderna. Nora kommun går nu igenom aktuella scheman och räknar med att problemen är lösta på fredag.
Information direkt till berörda vårdnadshavare och högstadieelever samt på www.nora.se/skolbussar under fredag eftermiddag eller senast måndag 24e augusti.

Kom ihåg busskortet till skolstarten! - Läs hela informationenöppnas i nytt fönster

Hjälp bussarna att hålla tiden:

  • var på busshållplatsen i tid så bussen inte behöver vänta
  • vänta säkert men så att chauffören ser den som ska åka med

Elever som ska åka med länsbuss får sitt busskort på skolan.

Elev med växelvis boende, och som behöver skolskjuts, bör så snart som möjligt lämna in blanketten Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende - lämnas in under juli månad!

Kartor för morgonturerna uppdateras under respektive skola, nedan.
Läs den särskilda informationen om ordningsregler på skolskjutsar.öppnas i nytt fönster
Läs riktlinjer och lagar för skolskjuts

Skolbussarnas tidtabeller

Tidtabeller med turnummer, hållplatser och tideröppnas i nytt fönster

Vårdnadshavareportalen

Vårdnadshavareportalen är en webbtjänst som gör att du som är vårdnadshavare kan logga in i en särskild avdelning av skolskjutssystemet och se alla uppgifter om ditt eller dina barns skolskjutsar – hållplats, tider, resväg – och du kan också skicka och ta emot meddelanden som rör skolskjutsen. T.ex. få information om förseningar, kunna meddela att ditt barn inte ska åka med en viss dag eller tur. etc.
Adressen till inloggningssidan: https://skolskjuts.se/parentportal/noralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBS! Tjänsten kräver att du har Bank-ID.

Rätt till skolskjuts - grundskola

Skolskjutsberättigade är elever som har följande avstånd till skola:

  • Förskoleklass t.o.m. årskurs 3               mer än 2 km
  • Skolår 4 — 6                                          mer än 3 km
  • Skolår 7 — 9                                          mer än 4 km

Dessa elever får skolskjuts automatiskt, dvs utan ansökan. Elever som av annan anledning än avstånd är i behov av skolskjuts ansöker på särskild blankett. (se länkar denna sida)
Rätten till skolskjuts/busskort gäller inte till eller från fritidshem.

Skolskjutsberättigade elever åker skolskjuts med följande bussbolag:

Knarsta Åkeri AB (tidigare Örebro Läns Taxi)
Söne Trafik AB
Bergkvara Buss AB
Länstrafiken — Nobina

Busskort delas ut till elever som åker med Länstrafiken. Elever som åker med övriga bussbolag behöver ej busskort.

Länstrafiken kör enligt tidtabell vilket innebär att bussar körs alla vardagar under läsåret förutom under höstlov, jullov, sportlov och påsklov. 

Gyttorpskolan

Järnboås skola

Järntorgsskolan

Karlsängskolan

Lärkesskolan

Ås skola

Länstrafikens Tidtabeller

Länk till Länstrafikens reseplanerare och tidtabeller >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Linje 302 - Striberg/Gyttorp - Fogdhyttan
Linje 305 - Born - Järnboås - Nyhyttan
Linje 306 - Lindesberg - Lilla Mon - Nora
Linje 307 - Born - Öskevik
Linje 331 - Gyttorp - Striberg - Ås - Nora
Linje 332 - Ås - Striberg - Gyttorp - Nora
Linje 333 - Karlskoga - Älvhyttan - Viker - Gyttorp - Nora

Bussbyten

Bussbyten görs vid Gyttorpskolan och Järntorgsskolan. Se skolbussarnas tidtabeller, ovan

Du som inte utnyttjar skolskjuts

Elever som inte avser att utnyttja skolskjuts under höstterminen, vänligen anmäl det till: skolbussar@nora.se

Rätt till skolskjuts - gymnasieskola

Gymnasieelever med längre avstånd till skolan än 6 km har rätt till busskort. Om avstånd till närmaste linjetrafikhållplats överstiger 6 km kan elev ansöka om kontant ersättning för anslutningsresa.

Busskort lämnas ut i samband med höstterminens start av den skola där eleven går. Vid höstterminens start gäller de rutiner som beskrivs i följande dokument:
Rutiner Skolkort inför sommaren och läsår 20/21öppnas i nytt fönster
I undanstagsfall kan busskort lämnas ut av kommunförvaltningen.

Gymnasielever reser med Länstrafikens turer men kan i mån av plats erbjudas anslutningsskjuts på kommunens övriga skolturer.

Eftersom skolåret inte alltid överensstämmer mellan grundskolan och gymnasieskolan är det viktigt för gymnasieelever att hålla reda på vilka dagar turerna går.

Nora kommun betalar sina gymnasieelevers busskort men busskorten delas ut på respektive skola.
Tre skolor -Tullängsskolan, Rudbecksskolan och Thoréen Business School - har inte uppfattat det på samma sätt men eleverna kommer att få sina busskort.

Bussanslutning för gymnasieelever mot Dalkarlsberg. 
Från Nora station 16:40 mot Gyttorp och vidare mot Dalkarlsberg och Älvhyttan hänvisar vi till Länstrafikens linje 333 mot Karlskoga.

Bussanslutning för gymnasieelever mot Nyhyttan. 
Från Nora station 17:00 via Borns skola och vidare mot Järnboås och Nyhyttan hänvisar vi till Länstrafikens linje 305.

För ytterligare upplysningar kontakta skolskjutssamordnaren.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-09-09