• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Skolskjutsar och Elevresor

Här kan du ta del av allt som är aktuellt kring skolskjutsar.

 • Förändrad organisation från 1 oktober 2023
 • Aktuell information om tider och turer finns hela året i vårdnadshavarportalen.
 • Läs mer om vårdnadshavarportalen, nedan!

Skolskjuts i Nora kommun

Från och med 1 oktober 2023 förändras organisationen kring skolskjutsar i Nora kommun
Det innebär delvis nya kontaktvägar då ansvaret för olika områden fördelas mellan Nora kommun och Länstrafikens skolskjutsenhet i Region Örebro län.

Ansvarsfördelning

Kommunen har ansvaret för skolskjutsregler och beslut gällande vem som tilldelas skolskjuts.
Länstrafikens skolskjutsenhet ansvarar för planeringen av skolskjutsarna. Skjutsarna sker med både linjetrafik och särskilda skolbussar och/ eller skolbil.

När ska jag kontakta kommunen?

Har du frågor om regler eller beslut angående skolskjuts kontaktar du Nora kommuns handläggare. Använd gärna i första hand den meddelandefunktion som finns i den digitala e-tjänstens Vårdnadshavarportal Länk till annan webbplats. - https://skolskjuts.se/parentportal/nora (Länk till annan webbplats.) Du kan också skicka e-post men tänk på att inte skriva känsliga uppgifter i
e-postmeddelanden.
Om du har fått ett avslag eller har allmänna frågor kring regler och bestämmelser om skolskjutsar kontakta Nora kommun:

Du använder i första hand den meddelandefunktion som finns i den digitala e-tjänstens Vårdnadshavarportal Länk till annan webbplats. - https://skolskjuts.se/parentportal/nora (Länk till annan webbplats.)

Kontakta Nora kommun via e-post:
Skicka e-post till - skola.nora@lanstrafiken.se

När ska jag kontakta Länstrafiken?

Om ditt barn har beviljats skolskjuts och du behöver information om praktiska detaljer kring resorna kontaktar du Länstrafikens skolskjutsenhet som hanterar frågor om skolbussar och om skolskjuts med linjetrafik.

Du använder i första hand den meddelandefunktion som finns i den digitala e-tjänstens Vårdnadshavarportal Länk till annan webbplats. - https://skolskjuts.se/parentportal/nora (Länk till annan webbplats.)

Kontakt via e-post:
Skicka fråga till Länstrafikens skolskjutsenhet - skola.nora@lanstrafiken.se.

Information: Om skolskjuts på Länstrafikens webbplats Länk till annan webbplats. (Länk till annan webbplats.)

När ska jag kontakta entreprenören?

Om det uppstår en brådskande situation med förseningar eller liknande får du snabbast möjliga hjälp och information direkt av chaufförerna. Kontaktuppgifter hittar du i Vårdnadshavarportalen Länk till annan webbplats..
Här kan du också få hjälp om borttappade saker på bussen.

Kontaktuppgifter till respektive entreprenör:

 • Connectbus: 0591-150 49
 • Knarsta Åkeri: 070-666 50 99
 • Bergkvarabuss: 079-585 00 49
 • Svealandstrafikens depå i Nora: 070-417 20 64

Vid olycksfall

Om en elev efter olycksfall har behov av taxi beställs denna av vårdnadshavare efter kontakt med, och bekräftelse från, försäkringsbolaget.

Försäkringsinformation - kollektiv olycksfallsförsäkring

 

Information om busskort

På Länstrafikens sida kan du läsa om busskortets giltighet -
Läs här om grundskolekortet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kom ihåg busskortet till skolstarten!

Läs hela informationen för grundskolekortet Öppnas i nytt fönster.
Läs hela informationen för gymnasiekortet Öppnas i nytt fönster.

Hjälp bussarna att hålla tiden:

 • var på busshållplatsen i tid så bussen inte behöver vänta
 • vänta säkert men så att chauffören ser den som ska åka med

Elever som ska åka med länsbuss får sitt busskort på skolan.

Elev med växelvis boende, och som behöver skolskjuts, bör så snart som möjligt ansöka/lämna in blanketten Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende!

Läs den särskilda informationen om ordningsregler på skolskjutsar. Öppnas i nytt fönster.
Läs riktlinjer och lagar för skolskjuts

Tidtabeller för skolskjutsar

För skolbussar och skoltaxi - se Vårdnadshavareportalen nedan.

För Länstrafiken - se Länstrafikens tidtabeller nedan.

Vårdnadshavareportalen - skolskjutsar

Vårdnadshavareportalen är en webbtjänst som gör att du som är vårdnadshavare kan logga in i en särskild avdelning av skolskjutssystemet och se alla uppgifter om ditt eller dina barns skolskjutsar.
Där finns information om skolturerna, hållplatser och tider.
*Adressen till inloggningssidan: https://skolskjuts.se/parentportal/nora Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
OBS! Tjänsten kräver att du har Bank-ID.

Länstrafikens Tidtabeller

Länk till Länstrafikens reseplanerare och tidtabeller >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rätt till skolskjuts - grundskola

Elev som går i förskoleklass, grundskola eller särskola kan få skolskjuts om eleven har längre än följande avstånd till skolan, uppmätt enligt kommunens beräkningsmodell:

 • Förskoleklass t.o.m. årskurs 3               mer än 2 km
 • Skolår 4 — 6                                          mer än 3 km
 • Skolår 7 — 9                                          mer än 4 km

Om en elev uppfyller kriterierna för att beviljas skolskjuts från sin folkbokföringsadress får vårdnadshavare i mars månad ett erbjudande om skolskjuts för sitt barn. Det är viktigt att tacka JA om man vill få skolskjuts kommande läsår! Om man tackat JA och inga andra behov finns behöver man inte lämna in någon ansökan.

Vid växelvis boende eller andra speciella behov eller förutsättningar behöver vårdnadshavare göra en ansökan om skolskjuts. Hur ansökan görs beskrivs nedan.
(se länkar denna sida)

Rätten till skolskjuts/busskort gäller inte till eller från fritidshem.

Skolskjutsberättigade elever åker skolskjuts med följande bussbolag:

Knarsta Åkeri AB
Connect Bus (tidigare Söne Trafik AB)
Bergkvara Buss AB
Svealandstrafiken

Busskort delas ut till elever som åker med Länstrafiken. Elever som åker med övriga bussbolag behöver ej busskort.

Länstrafiken kör enligt tidtabell vilket innebär att bussar körs alla vardagar under läsåret förutom under höstlov, jullov, sportlov och påsklov. 

Bussbyten

Bussbyten görs vid Gyttorpskolan och Järntorgsskolan. Se skolbussarnas tidtabeller, ovan

Du som inte utnyttjar skolskjuts

Elever som inte avser att utnyttja skolskjuts ber vi vänligen anmäla det till: skolbussar@nora.se eller i vårdnadshavareportalen.

Elevresor - gymnasieskola

Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast bidrag till elevresor, vilket betyder resor mellan bostaden och skolan.

Mer information finns på sidan om Elevresor till gymnasieskola

Ansökningsblanketter

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad:

Bussar vid Nora station