Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Rutiner vid klagomål på verksamhet

Möjlighet att lämna klagomål mot utbildningen finns i skollagen kap 4, § 8.

I Nora kommuns skolor och förskolor sker det genom att vårdnadshavare, elever eller andra intressenter ges möjlighet att muntligt eller skiftligt lämna klagomål på kommunens verksamheter. I syfte att utveckla och förbättra verksamheterna är det angeläget att klagomål framförs till den det berör. Lämpligen sker det genom ett samtal mellan berörda i nära anslutning till den händelse som lett till att klagomål framförs.

Klagomål från barn och elever, vårdnadshavare eller annan intressent lämnas till berörd rektor/förskolechef.

Klagomål gällande rektors eller förskolechefs tjänsteutövning lämnas
till förvaltningschef.

Klagomål kan riktas mot enskild person, organisation eller barn/elev.

När skriftligt klagomål framförs finns en särskild blankett att använda. Blanketten lämnas ifylld till ansvarig person inom berörd verksamhet som också ansvarar för att utredning sker och lämnar skriftligt svar inom 14 dagar.

Är man inte nöjd med utredningen eller det skriftliga svaret kan man vända sig till bildningschefen eller kommunstyrelsen i Nora kommun.

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2016-02-24

Blankett för klagomål