• A-Ö
 • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Försäkringar

Nora kommun har en olycksfallsförsäkring för barn, ungdomar och vissa andra grupper med försäkringsbolaget Protector.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskador. En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). En häftig ansträngning som t ex medför en muskelbristning är inte i sig att beakta som ett olycksfall eftersom där saknas det moment av yttre händelse som kännetecknar olycksfall.

Det är barnets vårdnadshavare som anmäler skadan till Protector. Skadeanmälan görs via Protectors hemsida. Se länk till höger på sidan.

Vem är försäkrad och när gäller den?

 • Barn i förskoleverksamhet - Heltid
 • Barn i familjedaghem - Heltid
 • Barn i förskoleklass - Heltid
 • Elever i grundskola och gymnasieskola - Heltid
 • Elever i friskola - Heltid
 • Elever i Komvux - Verksamhetstid
 • Elever i grund/SFI och AFI - Verksamhetstid
 • Deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder - Verksamhetstid
 • Praktikanter, ungdomar under 20 år i arbete anordnad av kommunen - Heltid
 • Vårdtagare enligt LSS och Lass - Heltid
 • Barn och vuxna placerade enligt LVU/LVM - Heltid
 • Personer i praktik med försörjningsstöd - Heltid
 • Ensamkommande flyktingbarn - Heltid

Vad menas med heltid?

Försäkringen gäller dygnet runt under hela försäkringsperioden, även under helger och ferier.

Vad menas med verksamhetstid?

 • Lektionstid och rast
 • Verksamhet inom fria aktiviteter och samlad skoldag
 • Skolresor och dylikt som anordnas av skolan och med en av skolan utsedd ledare
 • Praktisk arbetslivs- och yrkesorientering
 • Deltagande i verksamhet anordnad av kommunen
 • Direktfärd till och från skolan eller nämnda verksamheter


Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-01-27

Skadeanmälan Protector:

Skadeanmälan på webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

tryck Anmäl skada, Person och Kommunolycksfall/Tandskada

Frågor:

E-post: skador@protectorforsakring.se
Tel: 08-410 637 00

Text