• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Ansöka om skolskjuts

Elev som går i förskoleklass, grundskola eller särskola kan få skolskjuts.
Alla elever som uppfyller avståndsreglerna är i de flesta fall automatiskt skolskjutsberättigade och får ett erbjudande om skolskjuts. I dessa fall behövs ingen ansökan.

Vem kan få skolskjuts?

Elev som går i förskoleklass, grundskola eller särskola kan få skolskjuts. Om en elev uppfyller kriterierna för att beviljas skolskjuts från sin folkbokföringsadress får vårdnadshavare i mars månad ett erbjudande om skolskjuts för sitt barn. Det är viktigt att tacka JA om man vill få skolskjuts kommande läsår! Om man tackat JA och inga andra behov finns behöver man inte lämna in någon ansökan.

Vid växelvis boende eller andra speciella behov eller förutsättningar behöver vårdnadshavare göra en ansökan om skolskjuts. Hur ansökan görs beskrivs nedan.

Om du inte fått erbjudande om skolskjuts - så här ansöker du:

Alla vårdnadshavare som behöver skolskjuts till sina barn av andra skäl, eller på annat sätt, måste göra en ansökan i vår digitala e-tjänst. Det gäller även när du flyttar in i kommunen, eller byter adress inom Nora kommun.
Du som inte har BankID eller är familjehemsförälder kan istället göra din ansökan via pappersblankett.

Digital ansökan via e-tjänst

Ansök om skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Länk till annan webbplats.)

Ansökan via pappersblankett

Endast för dig som inte har Bank-ID.

Ansök om skolskjuts med pappersblankett

Vårdnadshavarportal skolskjuts

Här publiceras bland annat beslut och planeringar kring ditt barns skolskjuts. Du loggar in med Bank-ID.

Logga in på Vårdnadshavarportal skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Länk till annan webbplats.)
Observera att ny ansökan måste göras inför varje läsårsstart.

Skolskjuts vid växelvis boende

I de fall barn har växelvis boende hos föräldrar med gemensam vårdnad, kan skolskjuts prövas från båda föräldrarnas adresser. Med växelvis boende menas att barn i ett regelbundet mönster bor hos bägge vårdnadshavarna och att tiden är någorlunda jämnt fördelad mellan hemmen.

Särskilda skäl till skolskjuts

Om du anser att det finns andra skäl som motiverar skolskjuts trots att avståndet inte medger det, kan du ansöka om skolskjuts på grund av särskilda skäl. Det kan t.ex. vara beroende på trafikförhållanden eller funktionsnedsättning.

Skolbil (tidigare anpassad skolskjuts/skoltaxi)

Vid synnerliga skäl finns möjlighet till skolbil. Det handlar om elever med olika typer av funktionsnedsättningar där vanlig linjetrafik eller skolskjuts inte går att anpassa efter elevens behov tillräckligt mycket.

Detta gäller i första hand elever på särskola eller i särskilda undervisningsgrupper, men kan även vara aktuellt för andra elever. Skolbil ansöker du om med skolans hjälp.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: