• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Vänorter

Nora kommun har tre vänorter: Fladungen i Tyskland, Kôo  i Estland och Hône i norra Italien.

Varje år möts företrädare från de tre vänorterna för planering av gemensamma projekt. Hållbar utveckling är aktuellt projekt.
2017 års vänortskonferens handlade om flyktingmottagande och hur man motverkar främlingsfientlighet.
 2015 möttes vänorterna i Fladungen i Tyskland.  Läs mer om projektet och mötet i Fladungen>>

Nora kommuns vänorter i Europa

Fladungen, Tyskland

Fladungen, Tyskland

Hône, Italien

Hône, Italien

Kõo-Estland
Köyliö, Finland

Köyliö, Finland 1944-2016

 Mål för samarbetet

  • Ge kommunernas invånare möjlighet att lära känna andra länder och kulturer.
  • Främja vänskap och förståelse mellan människorna.
  • Öka kunskapen och förstärka ett internationellt samband.

Historik

Nora kommuns vänortssamarbete började i slutet av andra världskriget.

År 1944 blev Nora vänort med den finska kommunen Köyliö. Ett av syftena var att bidra till återuppbyggnaden av Finland efter kriget.Under 90-talet har ytterligare två kommuner blivit medlemmar i gemenskapen. Kõo i Estland 1991 samt Fladungen i Tyskland 1996. Senaste vänorten tillkom 2008 och är italienska Hône.

På 1960- och 70-talet pågick ett livligt utbyte mellan Köyliö och Nora av folkdanslag,  friidrottare och Lionsmedlemmar. 1991 tilllkom Kõo i Estland. Då inleddes ett årligt utbyte med kommunala politiker, tjänstemän och körer från Nora, Köyliö och Kõo.

1996 skrevs avtal mellan Nora, Köyliö, Kõo och Fladungen och utbytet intensifierades genom ett årligt vänortsseminarium med olika teman, finansierat med EU-medel. Under slutet av 1990-talet breddades kontakterna till att omfatta gymnasieungdomar genom skolutbyten, äldreomsorgsutbyte, kontakter mellan scouter, fotbollslag, biologer, fiskare, politiker, tjänstemän, pensionärer, föreningar, körer, folkdansare, kulturarbetare, förskolor och ungdomar.

2016 genomfördes en kommunreform i Finland och den tidigare vänorten Köyliö ingår nu i Säkylå kommun. Kommunledningen i Säkylä beslutade i juni 2016 att avbryta vänortssamarbetet med Nora och Fladungen.

Protokoll och minnesanteckningar från den tidigare vänortskommitten finns bevarade hos Nora stadsarkiv.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-08-19