• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Vän­orts­sam­arbete

Kommunala riktlinjer för vänortsarbetet fastställda av kommunfullmäktige  960213. 

Målet för samarbetet ska vara:

  • Att ge kommunens invånare möjlighet att lära känna andra länder och kulturer.
  • Att främja vänskap och förståelse mellan människorna.
  • Att öka kunskapen och förstärka ett internationellt samband.

Noras vänorter i Europa:  Köyliö Finland,  Kõo Estland, Fladungen Tyskland,  
Hône Italien

Historik

På -60 och -70 talet pågick ett livligt utbyte mellan Köyliö och Nora av folkdanslag,  friidrottare och lionsmedlemmar.

Efter -91 då Kõo i Estland tillkom, började ett årligt utbyte med kommunala politiker/tjänstemän och körer från Nora, Köyliö och Kõo.

Efter 1996 då avtal skrevs mellan Nora, Köyliö, Kõo och Fladungen intensifierades utbytet genom ett årligt vänortsseminarium där olika teman diskuterades.

Utbytet har också breddats till att omfatta gymnasieungdomar (under slutet av 90 talet) till skolutbyten, äldreomsorgsutbyte, kontakter mellan scouter, fotbollslag, biologer, fiskare, politiker, tjänstemän, pensionärer, föreningar, körer, folkdansare, kulturarbetare, förskolor och ungdomar.

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: