• Huvudmeny

Kommunal anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den offentliga anslagstavlan för kungörelser och anslagsbevis som tidigare var placerad fysisk i Tingshuset entré.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslagsbevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag.  Du har möjlighet att överklaga beslut. Länk till hur man överklagar>>

 • Anslag/bevis


  Delegationsbeslut valnämnden - förordna röstmottagare till valdistrikt

  Beslutsdatum:

  2019-05-24


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-05-24


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-06-17


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Delegationsbeslut fullmakt för uthämtning av postförsändelser till valnämnden

  Beslutsdatum:

  2019-05-24


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-05-24


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-06-17


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2019-05-06


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-05-23


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-06-13


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet
 • Anslag/bevis


  Bergslagens överförmyndarnämnd

  Sammanträdesdatum:

  2019-05-15


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-05-23


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-06-17


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


  Länk till protokoll>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Bergslagens överförmyndarnämnd (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2019-05-15


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-05-23


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-06-17


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


 • Anslag/bevis


  Delegationsbeslut valnämnden förordna röstmottagare i röstningslokal

  Beslutsdatum:

  2019-05-20


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-05-21


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-06-12


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till delegationsbeslut>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Delegationsbeslut valnämnden förordna röstmottagare i valdistrikt

  Beslutsdatum:

  2019-05-20


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-05-21


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-06-12


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till delegationsbeslut>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum:

  2019-05-08


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-05-20


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-06-11


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet
 • Kungörelse


  Valnämndens onsdagsräkning den 29 maj klockan 10.30 på Räddningscentralen
  Den preliminära rösträkningen av sent inkomna förtidsröster vid val till Europaparlamentet äger rum hos Valnämnden i Nora kommun onsdagen den 29 maj klockan 10.30 på Räddningscentralen, på baksidan av brandstationen, i Nora.Rösträkningen är öppen för allmänheten.
 • Kungörelse


  Val till Europaparlamentet 2019
  Enligt 13 kap. 4 § vallagen (2005:837) kungörs härmed att slutgiltig rösträkning av de i Örebro län lämnade rösterna vid val till Europaparlamentet kommer att äga rum i Länshuset, Stortorget 22, Örebro, med början kl. 8.00 måndagen den 27 maj 2019Länsstyrelsen i Örebro län
 • Anslag/bevis


  Valnämnden

  Sammanträdesdatum:

  2019-05-06


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-05-15


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-06-07


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Socialutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2019-05-07


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-05-13


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-06-04


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Barn- och ungdomsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2019-05-07


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-05-10


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-06-03


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Ledningsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2019-05-06


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-05-10


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-06-01


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2019-04-30


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-05-10


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-06-03


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


 • Anslag/bevis


  Delegationsbeslut valnämnden förordna röstmottagare i röstningslokal Europaparlamentsvalet 2019

  Sammanträdesdatum:

  2019-05-06


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-05-06


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-05-28


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till delegationsbeslutet>>
 • Anslag/bevis


  Delegationsbeslut Valnämnden förordna ambulerande röstmottagare

  Sammanträdesdatum:

  2019-05-03


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-05-03


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-05-27


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till delegationsbeslut>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet

  Sammanträdesdatum:

  2019-04-17


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-05-02


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-05-24


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2019-04-16