• Huvudmeny

Kommunal anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den offentliga anslagstavlan för kungörelser och anslagsbevis som tidigare var placerad fysisk i Tingshuset entré.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslagsbevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag.  Du har möjlighet att överklaga beslut. Länk till hur man överklagar>>

 • Anslag/bevis


  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum:

  2019-12-11


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-12-12


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-01-03


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2019-12-10


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-12-10


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-01-02


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


 • Anslag/bevis


  Kommunala handikapprådet (KHR)

  Sammanträdesdatum:

  2019-12-04


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-12-09


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-01-02


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Kommunala pensionärsrådet (KPR)

  Sammanträdesdatum:

  2019-12-04


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-12-09


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-01-02


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum:

  2019-11-27


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-12-04


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-12-26


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet>>
 • Kungörelse


  Kommunfullmäktige sammanträder den 11 december och den 12 december 2019. Sammanträdena är på Hagby Ängar och börjar kl 16.00
  Länk till ärendelista>>
 • Kungörelse


  Förvaltningsrättens dom om Allaktivitetshuset
  Länk till dom
 • Anslag/bevis


  Bergslagens överförmyndarnämnd (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2019-11-21


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-11-26


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-12-23


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


 • Anslag/bevis


  Bergslagens överförmyndarnämnd

  Sammanträdesdatum:

  2019-11-21


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-11-26


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-12-23


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


  Länk till protokoll>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2019-04-16