• Huvudmeny

Kommunal anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den offentliga anslagstavlan för kungörelser och anslagsbevis som tidigare var placerad fysisk i Tingshuset entré.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslagsbevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag.  Du har möjlighet att överklaga beslut. Länk till hur man överklagar>>

 • Anslag/bevis


  Valnämnden

  Sammanträdesdatum:

  2018-08-08


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-08-17


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-09-10


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Delegationsbeslut valnämnden

  Sammanträdesdatum:

  2018-08-09


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-08-09


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-08-31


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Beslut om ytterligare öppettider röstningslokalLänk till delegationsbeslut>>
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2018-08-07


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-08-08


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-08-30


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


 • Anslag/bevis


  Delegationsbeslut valnämnden

  Sammanträdesdatum:

  2018-07-30


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-07-30


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-08-21


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Beslut förordna röstmottagare till röstningslokalLänk till delegationsbeslut>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Ledningsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2018-03-07


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-03-13


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-04-04


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet och anslagsbevis
 • Anslag/bevis


  Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum:

  2018-02-28


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-03-06


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-03-28


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till justeringsbeviset
 • Anslag/bevis


  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum:

  2018-02-07


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-02-12


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-03-06


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2018-01-18