• Huvudmeny

Kommunal anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den offentliga anslagstavlan för kungörelser och anslagsbevis som tidigare var placerad fysisk i Tingshuset entré.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslagsbevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag.  Du har möjlighet att överklaga beslut. Länk till hur man överklagar>>

 • Anslag/bevis


  Barn- och ungdomsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2018-04-10


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-04-20


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-05-14


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>
 • Anslag/bevis


  Ledningsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2018-04-11


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-04-20


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-05-12


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet
 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2018-04-11


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-04-20


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-05-14


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>
 • Anslag/bevis


  Bergslagens Överförmyndarnämnd

  Sammanträdesdatum:

  2018-04-11


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-04-19


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-05-14


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


  Länk till protokoll>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Bergslagens Överförmyndarnämnd (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2018-04-11


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-04-19


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-05-14


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


 • Anslag/bevis


  Socialutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2018-04-10


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-04-13


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-05-07


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2018-04-03


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-04-10


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-05-02


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


 • Anslag/bevis


  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum:

  2018-03-21


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-04-05


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-04-27


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2018-04-03


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-04-03


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-04-25


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


 • Anslag/bevis


  Valnämnden

  Sammanträdesdatum:

  2018-03-14


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-04-03


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-04-25


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2018-03-20


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-03-29


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-04-20


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

  Sammanträdesdatum:

  2018-03-21


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-03-28


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-04-23


  Förvaringsplats:

  Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i Lindesbergs kommun


  Länk till protokoll>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Bergslagens Överförmyndarnämnd

  Sammanträdesdatum:

  2018-03-15


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-03-22


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-04-20


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


  Länk till protokoll>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Bergslagens Överförmyndarnämnd (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2018-03-15


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-03-22


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-04-20


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


 • Anslag/bevis


  Ledningsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2018-03-07


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-03-13


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-04-04


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet och anslagsbevis
 • Anslag/bevis


  Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum:

  2018-02-28


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-03-06


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-03-28


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till justeringsbeviset
 • Anslag/bevis


  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum:

  2018-02-07


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-02-12


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-03-06


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2018-01-18