• A-Ö
 • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
 • Huvudmeny

Kommunal anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den offentliga anslagstavlan för kungörelser och anslagsbevis som tidigare var placerad fysisk i Tingshuset entré.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslagsbevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag.  Du har möjlighet att överklaga beslut. Länk till hur man överklagar>>

 • Kungörelse


  Kungörelse om granskning, detaljplan för Nora 1:1
  Länk till granskningshandling>> Öppnas i nytt fönster.
 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnad Bergslagen

  Sammanträdesdatum:


  Datum för anslags uppsättning:


  Datum för anslags nedtagning:


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Protokoll publiceras inte i sin helhet, en ärendeförteckning visar de ärenden som tagits upp på sammanträdet.Länk till ärendeförteckning>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Anslag/bevis


  Individnämnden

  Sammanträdesdatum:


  Datum för anslags uppsättning:


  Datum för anslags nedtagning:


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>> Öppnas i nytt fönster.
 • Anslag/bevis


  Bergslagens överförmyndarnämnd (sekretess)

  Sammanträdesdatum:


  Datum för anslags uppsättning:


  Datum för anslags nedtagning:


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


  Protokoll publiceras inte i sin helhet på grund av sekretess.Länk till protokoll>> Öppnas i nytt fönster.
 • Anslag/bevis


  Bergslagens överförmyndarnämnd

  Sammanträdesdatum:


  Datum för anslags uppsättning:


  Datum för anslags nedtagning:


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


  Länk till protokoll>> Öppnas i nytt fönster.
 • Kungörelse


  Underrättelse om lagakraftbevis, detaljplan för del av Stensnäs 1:1
  Se bifogad länk:Länk till handling>> Öppnas i nytt fönster.
 • Anslag/bevis


  Individnämnden, omedelbart justerat

  Sammanträdesdatum:


  Datum för anslags uppsättning:


  Datum för anslags nedtagning:


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>> Öppnas i nytt fönster.
 • Anslag/bevis


  Omedelbart justerat protokoll § 76

  Sammanträdesdatum:


  Datum för anslags uppsättning:


  Datum för anslags nedtagning:


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>> Öppnas i nytt fönster.
 • Anslag/bevis


  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum:


  Datum för anslags uppsättning:


  Datum för anslags nedtagning:


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>
 • Anslag/bevis


  Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum:


  Datum för anslags uppsättning:


  Datum för anslags nedtagning:


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet
 • Anslag/bevis


  Individnämnden

  Sammanträdesdatum:


  Datum för anslags uppsättning:


  Datum för anslags nedtagning:


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>> Öppnas i nytt fönster.

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: