• Huvudmeny

Kommunal anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den offentliga anslagstavlan för kungörelser och anslagsbevis som tidigare var placerad fysisk i Tingshuset entré.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslagsbevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag.  Du har möjlighet att överklaga beslut. Länk till hur man överklagar>>

 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2020-01-14


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-01-17


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-02-08


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


 • Kungörelse


  Kommunfullmäktige sammanträder den 11 december och den 12 december 2019. Sammanträdena är på Hagby Ängar och börjar kl 16.00
  Länk till ärendelista>>

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2019-04-16