• Huvudmeny

Kommunal anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den offentliga anslagstavlan för kungörelser och anslagsbevis som tidigare var placerad fysisk i Tingshuset entré.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslagsbevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag.  Du har möjlighet att överklaga beslut. Länk till hur man överklagar>>

 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

  Sammanträdesdatum:

  2019-10-09


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-10-17


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-11-07


  Förvaringsplats:

  Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen


  Protokoll publiceras inte i sin helhet, en ärendeförteckning visar de ärenden som varit med på sammanträdet. Länk till ärendeförteckning>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Kommunala handikapprådet/kommunala pensionärsrådet

  Sammanträdesdatum:

  2019-09-26


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-10-09


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-10-31


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2019-10-08


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-10-09


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-10-31


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2019-10-02


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-10-07


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-10-29


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll
 • Anslag/bevis


  Ledningsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2019-10-02


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-10-03


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-10-25


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>
 • Anslag/bevis


  Socialutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2019-10-01


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-10-03


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-10-25


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Barn- och ungdomsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2019-10-01


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-10-03


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-10-25


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Kungörelse


  Samråd för detaljplan för Bryggeriet 3 m.fl. i Nora
  Länk till kungörelse om samråd>>
 • Anslag/bevis


  Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum:

  2019-09-25


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-10-01


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-10-23


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2019-09-17


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-09-27


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-10-21


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2019-04-16