• Huvudmeny

Kommunal anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den offentliga anslagstavlan för kungörelser och anslagsbevis som tidigare var placerad fysisk i Tingshuset entré.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslagsbevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag.  Du har möjlighet att överklaga beslut. Länk till hur man överklagar>>

 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2019-08-06


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-08-14


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-09-05


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2019-04-16