• Huvudmeny

Kommunal anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den offentliga anslagstavlan för kungörelser och anslagsbevis som tidigare var placerad fysisk i Tingshuset entré.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslagsbevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag.  Du har möjlighet att överklaga beslut. Länk till hur man överklagar>>

 • Anslag/bevis


  Kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet

  Sammanträdesdatum:

  2018-11-21


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-12-11


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-01-02


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>
 • Anslag/bevis


  Kommunstyrelsen den 5 december 2018

  Sammanträdesdatum:

  2018-12-05


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-12-06


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-12-28


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet
 • Anslag/bevis


  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum:

  2018-11-28


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-12-05


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-12-27


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protkollet
 • Kungörelse


  Kommunfullmäktige kallas till Nora Stadshotell tisdagen den 11 december och onsdagen den 12 december 2018
  Länk till kallelser och handlingar
 • Anslag/bevis


  Valnämnden

  Sammanträdesdatum:

  2018-11-13


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-11-28


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-12-20


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2018-11-20


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-11-27


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-12-19


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

  Sammanträdesdatum:

  2018-11-21


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-11-27


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-12-18


  Förvaringsplats:

  Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i Lindesbergs kommun


  Länk till protokoll>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Bergslagens Överförmyndarnämnd

  Sammanträdesdatum:

  2018-11-15


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-11-23


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-12-17


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarbergs kommun


  Länk till protokoll>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Bergslagens Överförmyndarnämnd (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2018-11-15


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-11-23


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-12-17


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2018-11-20


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-11-21


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-12-13


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2018-11-14


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-11-20


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-12-12


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Ledningsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2018-11-14


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-11-20


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-12-12


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet
 • Anslag/bevis


  Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum:

  2018-11-07


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-11-19


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-12-11


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till fullmäkiges protokoll
 • Anslag/bevis


  Barn- och ungdomsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2018-11-06


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-11-19


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-12-11


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum:

  2018-10-24


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-10-30


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-11-21


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2018-10-22