Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Kommunal anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den offentliga anslagstavlan för kungörelser och anslagsbevis som tidigare var placerad fysisk i Tingshuset entré.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslagsbevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag.  Du har möjlighet att överklaga beslut. Länk till hur man överklagar>>

 • Anslag/bevis


  Ledningsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2020-05-13


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-05-20


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-06-11


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet
 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

  Sammanträdesdatum:

  2020-05-13


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-05-20


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-06-11


  Förvaringsplats:

  Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen


  Protokoll publiceras inte i sin helhet, en ärendeförteckning visar de ärenden som varit med på sammanträdet. Länk till ärendeförteckning>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2020-05-19


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-05-20


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-06-11


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2020-05-13


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-05-19


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-06-10


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Socialutskotttet

  Sammanträdesdatum:

  2020-05-12


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-05-19


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-06-10


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum:

  2020-04-29


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-05-08


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-05-30


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2020-04-28


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-05-05


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-05-27


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


 • Anslag/bevis


  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum:

  2020-02-12


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-02-19


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-03-12


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2019-04-16