• A-Ö
 • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
 • Huvudmeny

Kommunal anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den offentliga anslagstavlan för kungörelser och anslagsbevis som tidigare var placerad fysisk i Tingshuset entré.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslagsbevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag.  Du har möjlighet att överklaga beslut. Länk till hur man överklagar>>

 • Anslag/bevis


  Socialutskottet

  Sammanträdesdatum:


  Datum för anslags uppsättning:


  Datum för anslags nedtagning:


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>> Öppnas i nytt fönster.
 • Anslag/bevis


  Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum:


  Datum för anslags uppsättning:


  Datum för anslags nedtagning:


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet
 • Anslag/bevis


  Individnämnden

  Sammanträdesdatum:


  Datum för anslags uppsättning:


  Datum för anslags nedtagning:


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>> Öppnas i nytt fönster.
 • Anslag/bevis


  Underrättelse om granksningsutlåtandeGranskningsutlåtandet till ärende S- 2021-221, Detaljplan för Nora 1:1 (Soltunet, bussangöring) finns tillgänglig på Nora kommuns hemsida: www.nora.se/pagaendeplanarbeten Länk till annan webbplats.

  Sammanträdesdatum:


  Datum för anslags uppsättning:


  Datum för anslags nedtagning:


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


 • Anslag/bevis


  Valnämnden

  Sammanträdesdatum:


  Datum för anslags uppsättning:


  Datum för anslags nedtagning:


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>> Öppnas i nytt fönster.
 • Anslag/bevis


  Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice

  Sammanträdesdatum:


  Datum för anslags uppsättning:


  Datum för anslags nedtagning:


  Förvaringsplats:

  Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro


  Länk till protokoll>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Kungörelse


  Kommunfullmäktige kallas till Hagby Ängar onsdagen den 21 september 2022 kl. 16.00.
  Länk till ärendelista>> Öppnas i nytt fönster.
 • Anslag/bevis


  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum:


  Datum för anslags uppsättning:


  Datum för anslags nedtagning:


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: