• Huvudmeny

Kommunal anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den offentliga anslagstavlan för kungörelser och anslagsbevis som tidigare var placerad fysisk i Tingshuset entré.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslagsbevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag.  Du har möjlighet att överklaga beslut. Länk till hur man överklagar>>

 • Anslag/bevis


  Bergslagens överförmyndarnämnd (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2020-03-18


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-03-27


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-04-21


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


 • Anslag/bevis


  Bergslagens överförmyndarnämnd

  Sammanträdesdatum:

  2020-03-18


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-03-27


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-04-21


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


  Länk till protokoll>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Ledningsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2020-03-18


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-03-23


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-04-14


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet
 • Anslag/bevis


  Barn- och ungdomsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2020-03-17


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-03-20


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-04-11


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2020-03-16


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-03-20


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-04-11


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


 • Anslag/bevis


  Socialutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2020-03-17


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-03-20


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-04-11


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2020-03-16


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-03-16


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-04-07


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


 • Anslag/bevis


  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum:

  2020-02-12


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-02-19


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-03-12


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2019-04-16