• Huvudmeny

Kommunal anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den offentliga anslagstavlan för kungörelser och anslagsbevis som tidigare var placerad fysisk i Tingshuset entré.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslagsbevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag.  Du har möjlighet att överklaga beslut. Länk till hur man överklagar>>

 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2018-10-12


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-10-19


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-11-12


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


 • Anslag/bevis


  Ledningsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2018-10-08


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-10-18


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-11-09


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet
 • Anslag/bevis


  Valnämnden

  Sammanträdesdatum:

  2018-09-25


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-10-09


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-11-01


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum:

  2018-09-26


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-10-05


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-10-27


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länkt till fullmäktiges protokoll
 • Anslag/bevis


  Bergslagens Överförmyndarnämnd

  Sammanträdesdatum:

  2018-09-19


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-10-02


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-10-26


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


  Länk till protokoll>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Bergslagens Överförmyndarnämnd (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2018-09-19


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-10-02


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-10-26


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2018-09-18


  Datum för anslags uppsättning:

  2018-10-02


  Datum för anslags nedtagning:

  2018-10-24


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2018-01-18