• Huvudmeny

Kommunal anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den offentliga anslagstavlan för kungörelser och anslagsbevis som tidigare var placerad fysisk i Tingshuset entré.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslagsbevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag.  Du har möjlighet att överklaga beslut. Länk till hur man överklagar>>

 • Kungörelse


  Kommunfullmäktige kallas till Hagby ängar onsdagen den 25 september 2019 kl 16.00
  Länk till ärendelista
 • Anslag/bevis


  Ledningsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2019-08-28


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-09-05


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-09-27


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Ledningsutskottets protokoll
 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2019-08-28


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-09-03


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-09-25


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>
 • Anslag/bevis


  Barn- och ungdomsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2019-08-27


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-09-03


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-09-25


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>
 • Anslag/bevis


  Socialutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2019-08-27


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-09-03


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-09-25


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet

  Sammanträdesdatum:

  2019-08-21


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-08-30


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-09-23


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2019-08-26


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-08-29


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-09-20


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


 • Anslag/bevis


  Bergslagens överförmyndarnämnd (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2019-08-21


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-08-28


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-09-23


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarbergs kommun


 • Anslag/bevis


  Bergslagens överförmyndarnämnd

  Sammanträdesdatum:

  2019-08-21


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-08-28


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-09-23


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


  Länk till protokoll>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2019-04-16