Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Kommunal anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den offentliga anslagstavlan för kungörelser och anslagsbevis som tidigare var placerad fysisk i Tingshuset entré.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslagsbevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag.  Du har möjlighet att överklaga beslut. Länk till hur man överklagar>>

 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

  Sammanträdesdatum:

  2020-09-09


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-09-17


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-10-09


  Förvaringsplats:

  Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen


  Protokoll publiceras inte i sin helhet, en ärendeförteckning visar de ärenden som varit med på sammanträde. Länk till ärendeförteckning>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum:

  2020-09-09


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-09-15


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-10-07


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>
 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2020-08-26


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-09-15


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-10-08


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>
 • Kungörelse


  Fullmäktige har sammanträde på Hagby Ängar onsdagen den 23 september 2020.
  Länk till ärendelista>>
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2020-09-08


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-09-15


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-10-07


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Socialutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2020-08-27


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-09-02


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-09-24


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Barn- och ungdomsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2020-08-25


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-09-01


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-09-23


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Bergslagens överförmyndarnämnd

  Sammanträdesdatum:

  2020-08-19


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-08-28


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-09-22


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


  Länk till protokoll>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2020-06-04