Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Kommunal anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den offentliga anslagstavlan för kungörelser och anslagsbevis som tidigare var placerad fysisk i Tingshuset entré.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslagsbevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag.  Du har möjlighet att överklaga beslut. Länk till hur man överklagar>>

 • Anslag/bevis


  Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice

  Sammanträdesdatum:

  2021-05-26


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-06-10


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-07-02


  Förvaringsplats:

  Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro


  Länk till protokoll>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum:

  2021-05-26


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-06-02


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-06-24


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2021-05-18


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-05-31


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-06-22


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till del av protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

  Sammanträdesdatum:

  2021-05-19


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-05-27


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-06-18


  Förvaringsplats:

  Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen


  Protokoll publiceras inte i sin helhet, en ärendeförteckning visar de ärenden som varit med på sammanträdet. Länk till ärendeförteckning>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Barn- och ungdomsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2021-05-04


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-05-25


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-06-16


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Kungörelse


  Förslag till LIS-plan.
  Ett förslag till tillägg till översiktsplanen är nu på remiss. Samrådstiden är mellan
  5 november 2020 till 6 januari 2021.

  Länk till ärendelista>>

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2021-02-11