Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Kommunal anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den offentliga anslagstavlan för kungörelser och anslagsbevis som tidigare var placerad fysisk i Tingshuset entré.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslagsbevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag.  Du har möjlighet att överklaga beslut. Länk till hur man överklagar>>

 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

  Sammanträdesdatum:

  2020-07-02


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-07-03


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-07-25


  Förvaringsplats:

  Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen


  Protokoll publiceras inte i sin helhet, en ärendeförteckning visar de ärenden som varit med på sammanträdet. Länk till ärendeförteckning>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Underrättelse om granskning


  Förslag till detaljplan för del av Gyttorp 6:1 m fl (Gyttorp GA:6), i Gyttorp, Nora kommun
  Gransning av planen pågår mellan 1 juli 2020 - 23 augusti 2020
  Länk till underrättelse>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2020-06-30


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-06-30


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-07-22


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


 • Anslag/bevis


  Bergslagens överförmyndarnämnd

  Sammanträdesdatum:

  2020-06-17


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-06-26


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-07-22


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


  Länk till protokoll>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Bergslagens överförmyndarnämnd (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2020-06-17


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-06-26


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-07-22


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

  Sammanträdesdatum:

  2020-06-17


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-06-24


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-07-16


  Förvaringsplats:

  Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen


  Protokoll publiceras inte i sin helhet, en ärendeförteckning visar de ärenden som varit med på sammanträdet. Länk till ärendeförteckning>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum:

  2020-06-10


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-06-24


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-07-16


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2020-06-23


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-06-23


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-07-15


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2020-06-17


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-06-17


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-07-09


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


 • Anslag/bevis


  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum:

  2020-06-10


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-06-15


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-07-07


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2020-06-04