Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Kommunal anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den offentliga anslagstavlan för kungörelser och anslagsbevis som tidigare var placerad fysisk i Tingshuset entré.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslagsbevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag.  Du har möjlighet att överklaga beslut. Länk till hur man överklagar>>

 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2021-05-05


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-05-11


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-06-02


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll
 • Anslag/bevis


  Ledningsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2021-05-05


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-05-11


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-06-02


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet
 • Anslag/bevis


  Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum:

  2021-04-28


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-05-04


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-05-26


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2021-04-27


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-05-03


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-05-25


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till del av protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Bergslagens överförmyndarnämnd

  Sammanträdesdatum:

  2021-04-21


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-04-30


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-05-24


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


  Länk till protokoll>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Bergslagens överförmyndarnämnd (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2021-04-21


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-04-30


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-05-24


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

  Sammanträdesdatum:

  2021-04-21


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-04-29


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-05-21


  Förvaringsplats:

  Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen


  Protokoll publiceras inte i sin helhet, en ärendeförteckning visar de ärenden som varit med på sammanträdet. Länk till ärendeförteckning>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2021-04-27


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-04-27


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-05-19


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till del av protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Kungörelse


  Förslag till LIS-plan.
  Ett förslag till tillägg till översiktsplanen är nu på remiss. Samrådstiden är mellan
  5 november 2020 till 6 januari 2021.

  Länk till ärendelista>>

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2021-02-11