Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Kommunal anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den offentliga anslagstavlan för kungörelser och anslagsbevis som tidigare var placerad fysisk i Tingshuset entré.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslagsbevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag.  Du har möjlighet att överklaga beslut. Länk till hur man överklagar>>

 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2021-02-23


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-02-26


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-03-20


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till del av protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

  Sammanträdesdatum:

  2021-02-17


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-02-25


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-03-19


  Förvaringsplats:

  Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen


  Protokoll publiceras inte in sin helhet, en ärendeförteckning visar de ärenden som varit med på sammanträdet. Länk till ärendeförteckning>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2021-02-23


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-02-23


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-03-17


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till del av protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum:

  2021-02-10


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-02-23


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-03-17


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet
 • Anslag/bevis


  Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- översättarservice

  Sammanträdesdatum:

  2021-02-04


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-02-22


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-03-16


  Förvaringsplats:

  Regionkansliet Eklundavägen 2, Örebro


  Länk till protokoll>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2021-02-15


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-02-15


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-03-09


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till del av protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2021-01-27


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-02-11


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-03-05


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2021-02-09


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-02-09


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-03-03


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till del av protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Kungörelse


  Förslag till LIS-plan.
  Ett förslag till tillägg till översiktsplanen är nu på remiss. Samrådstiden är mellan
  5 november 2020 till 6 januari 2021.

  Länk till ärendelista>>

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2021-02-11