• Huvudmeny

Kommunal anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den offentliga anslagstavlan för kungörelser och anslagsbevis som tidigare var placerad fysisk i Tingshuset entré.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslagsbevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag.  Du har möjlighet att överklaga beslut. Länk till hur man överklagar>>

 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2019-03-13


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-03-25


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-04-15


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>
 • Anslag/bevis


  Barn- och ungdomsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2019-03-12


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-03-25


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-04-15


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>
 • Anslag/bevis


  Ledningsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2019-03-13


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-03-22


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-04-12


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2019-03-19


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-03-22


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-04-15


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


 • Anslag/bevis


  Bergslagens överförmyndarnämnd

  Sammanträdesdatum:

  2019-03-13


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-03-21


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-04-15


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


  Länk till protokoll>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Bergslagens överförmyndarnämnd (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2019-03-13


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-03-21


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-04-15


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


 • Anslag/bevis


  Socialutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2019-03-12


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-03-19


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-04-10


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum:

  2019-02-27


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-03-11


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-04-01


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet>>
 • Anslag/bevis


  Delegationsbeslut Valnämnden 2019-03-11 öppettider röstningslokaler - Europaparlamentsvalet 2019

  Sammanträdesdatum:

  2019-03-11


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-03-11


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-04-02


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till delegationsbeslut>>öppnas i nytt fönster
 • Kungörelse


  Samråd för detaljplan för del av Älvestorp 4:1 (Christinelund) i Nora
  Länk till samrådsinformation>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Bergslagens Överförmyndarnämnd

  Sammanträdesdatum:

  2019-02-19


  Datum för anslags uppsättning:

  2019-03-04


  Datum för anslags nedtagning:

  2019-04-01


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


  Länk till protokoll>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2018-10-22