• A-Ö
 • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
 • Huvudmeny

Vision och mål

Kommunfullmäktige har fastställt vision och övergripande mål för Nora kommun, i december 2017.

Vision

Nora är regionens mest attraktiva boendekommun med 13 000 invånare år 2030.

Mål

Hållbarhet

 1. Nora kommuns verksamhet är klimatsmart.
 2. Nora har en positiv befolkningstillväxt och en gynnsam befolkningsstruktur.
 3. En ansvarig ekonomisk hushållning som skapar utrymme för utvecklingsreformer.
 4. En offensiv och ansvarstagande strategi som säkerställer att nödvändiga nyinvesteringar genomförs. 

Livskvalitet

 1. Noras invånare har tillgång till goda kommunikationsmöjligheter.
 2. Noras invånare har en rik tillgång till kulturutbud, fritidsaktiviteter och naturupplevelser.
 3. Nora kommun erbjuder en god och tillgänglig kommunal service för alla Norabor.
 4. Nora kommuns invånare upplever att de har ett stort inflytande.

Attraktivitet

 1. Nora kommun erbjuder attraktiva boendemiljöer och besöksmiljöer.
 2. Kommunen har ett livskraftigt näringsliv och en god arbetsmarknad.
 3. Nora kommun är välkomnande och trygg.
 4. Kommunens invånare är stolta och har en stark tro på framtiden.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: