• Huvudmeny

Vision och mål

13 december 2017 beslutade kommunfullmäktige om vision och tre övergripande målområden för Nora kommun.

Vision

Nora är regionens mest attraktiva boendekommun med 13 000 invånare år 2030.

Hållbarhet som mål

 1. Nora kommuns verksamhet är klimatsmart.
 2. Nora har en positiv befolkningstillväxt och en gynnsam befolkningsstruktur.
 3. En ansvarig ekonomisk hushållning som skapar utrymme för utvecklingsreformer.
 4. En offensiv och ansvarstagande strategi som säkerställer att nödvändiga nyinvesteringar genomförs. 

Livskvalitet som mål

 • Noras invånare har tillgång till goda kommunikationsmöjligheter.
 • Noras invånare har en rik tillgång till kulturutbud, fritidsaktiviteter och naturupplevelser.
 • Nora kommun erbjuder en god och tillgänglig kommunal service för alla Norabor.
 • Nora kommuns invånare upplever att de har ett stort inflytande.

Attraktivitet som mål

 1. Nora kommun erbjuder attraktiva boendemiljöer och besöksmiljöer.
 2. Kommunen har ett livskraftisgt näringsliv och en god arbetsmarknad.
 3. Nora kommun är välkomnande och trygg.
 4. Kommunens invånare är stolta och har en stark tro på framtiden.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2018-12-04