• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Vision och mål

Kommunfullmäktige har fastställt vision och övergripande mål för Nora kommun, i december 2022.

Vision

Nora ska vara en plats där drömmen om livet i småstaden och på landet är verklig året runt. En plats för framtiden sedan länge.Den skapas av småföretag, storbolag, föreningar och byalag, med innovatörer, entreprenörer, handlare och livskonstnärer. Den skapas av Norabor sedan generationer. Den skapas av nyinflyttade till trakten. Den skapas av alla som vill vara med och uppleva något nytt.

Övergripande mål

Nora kommun är en hållbar och attraktiv boendekommun med 13 000 invånare 2030!

Mål

Hållbarhet

 1. Nora kommun ska använda sina ekonomiska resurser ansvarsfullt och produktivt och skapa utrymme för utveckling.
 2. Nora kommun ska vara en klimat- och miljövänlig kommun som satsar på hållbara alternativ och tekniska lösningar.
 3. Nora kommun ska verka för en sammanhållen kommun med en utvecklad infrastruktur. 

Attraktivitet

 1. Nora kommun ska vara öppen och kommunikativ där invånarna känner tillit för verksamheten.
 2. Nora kommun ska vara en arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och kompetensutveckling.
 3. Nora kommun ska verka för att levandegöra sina kulturmiljöer.
 4. Nora kommun, i nära samarbete med föreningar, ska öka kulturutbudet för barn och unga.
 5. Nora kommun ger en god service, gott bemötande samt har en hög tillgänglighet till näringslivet.

Livskvalitet

 1. Nora kommun ska tillhandahålla välfärdstjänster och service av god kvalitet.
 2. Nora kommun, i nära samarbete med föreningar, ska verka för aktiv fritid.
 3. Nora kommun fokuserar på alla barns kunskapsutveckling, trivsel och trygghet.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: