• Huvudmeny

Säkerhet och kris

På dessa sidor finns information om kommunens arbete med säkerhets- och krisfrågor

Vi arbetar med att skapa goda förutsättningar för att förebygga och hantera kriser. En god planering och krisberedskap gör att de negativa konsekvenserna förhindras. Skulle något inträffa, har kommunen planer på hur händelser ska hanteras för att minimera skadorna.

Den här sidan kommer att innehålla aktuell information vid händelse av olycka som berör många människor eller en krissituation som innebär fara för allmänheten.

Informationen kommer att beskriva vad som har hänt, vilka delar av kommunen som är berörda, vilka åtgärder myndigheterna vidtagit samt råd och anvisningar. 

Senaste nytt

  • 2014-11-19 09.07

    test av krisnyhet


    Arbete med ett nyhetsarkiv pågår
    Läs mer

Informationsägare: Nora kommun
Sidan uppdaterad: 2017-05-15