• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Säkerhet och kris

Här kan du läsa om vad som gäller vid en kris. Nora kommun arbetar med att skapa goda förutsättningar för att förebygga och hantera kriser. God planering och krisberedskap gör att negativa konsekvenser förhindras. Skulle något inträffa, har kommunen planer på hur händelser ska hanteras för att minimera skadorna.

Informationskanaler vid kris

Nora.se

Följ nyhetsflödet på nora.se Länk till annan webbplats.. Här publiceras nyheter och information för dig som bor eller befinner dig i Nora kommun. Det vi publicerar är sant och relevant.

Nora kommun på Facebook

Nora kommuns FacebooksidaLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. är en viktig kanal för kriskommunikation vid en kris eller samhällsstörning. Det vi publicerar på Facebook är sant och relevant.

P4 Örebro

P4 Örebro 102,8 MHz , Askersundsområdet 89,8 MHz, Kopparbergsområdet 100,1 MHz är din viktigaste kanal när internet inte fungerar. Ha alltid en batteridriven eller vevradio radio hemma. SR P4 Örebro. (Extern sida) Länk till annan webbplats.

Om krisen eller kriget kommer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en broschyr om vad som är viktigt att tänka på vid en större kris eller vid krig. Klicka här för att ladda ner, beställa eller få broschyren uppläst för dig (msb.se) Länk till annan webbplats.

Telefonnummer

Ring 113 13 om du vill få eller lämna information vid större olycka, kris eller sjukdomsutbrott. www.11313.se (extern sida)Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Ring 112 vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. Där når du räddningstjänst, ambulans, giftinformation, jourhavande präst, polis, sjöräddning och fjällräddning. www.112.se (extern sida)Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Ring 114 14 om du vill tipsa eller kontakta polisen i icke akuta ärenden. www.polisen.se (extern sida)Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Ring 0270-54 00 00 om du vill nå räddningstjänsten på kontorstid (INTE AKUTNUMMER) www.nerikesbrandkar.se (extern sida) Länk till annan webbplats.

Andra webbsidor i händelse av kris

Samtliga länkar till annan webbplats

Viktigt meddelande till allmänheten - VMA (Hesa Fredrik)

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

är varning till allmänheten vid en allvarlig olycka. Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad. När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på främst Sverigesradio P4 för information (89,8 – 102,8 MHz).

Faran över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal. Signalerna Viktigt Meddelande och Faran över provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Flyglarm

Signal med korta stötar under 1 minut.

Om det militära försvaret upptäcker ett hotande luftangrepp används signalen för flyglarm för att varna allmänheten.

Vid flyglarm ska du genast söka skydd i närmaste skyddsrum eller källare.

Beredskapslarm

Signal 30 sekunder – uppehåll 15 sekunder, upprepas under 5 minuter.

Beredskapslarm används om regeringen vill meddela att det råder omedelbar krigsfara, eller att landet är i krig.

Om du hör beredskapslarmet ska du omedelbart gå inomhus och lyssna på Sveriges Radio P4 för att få mer information. Var förberedd på att kunna lämna bostaden med kort varsel. Ta med det allra viktigaste, varma kläder, något att dricka samt id-handlingar. Om du är krigsplacerad ska du genast ta dig till den plats du har fått besked om.

Andra kanaler som kan skicka VMA

VMA kan skickas via sms till personer som befinner sig inom det drabbade området. Beslut om detta tas av räddningsledare.

På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

Vart sitter tutorna?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en karta som visar varningstutornas placering, Länk till annan webbplats Länk till annan webbplats.

Vem ansvarar för tutorna?

I Nora kommun är det räddningstjänsten som ansvarar för varningstutorna. Det är de som testar att de fungerar. För att säkerställa att alla tutor hörs har de en lista med telefonnummer som kontaktas.

 

Ofta är det företag i dess närhet som rings upp. Om en varningstuta inte fungerar är det räddningstjänsten som åtgärdar felet.

 

Läs mer om viktigt meddelande till allmänheten på msb.seLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Information på engelska om VMA finns på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Ring inte 112 för att få information om du hör tutorna

Du ska inte använda det för att få mer information. Tänk också på att vid en allvarlig händelse är det lätt att rykten och desinformation sprids. Om du misstänker att en uppgift inte är sann, ska du inte sprida den. Kontrollera alltid källan om du känner dig osäker.

Skyddsrum

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler.

 

Klicka här för att hitta till ditt närmaste skyddsrum (www.msb.se) Länk till annan webbplats.

 

Vem ansvarar för skyddsrummen?

  • Myndigheten för samhällsskydd (MSB) och beredskap kontrollerar att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.

  • Fastighetsägaren underhåller själva skyddsrummet. Om MSB gör en kontroll och hittar brister, måste ägaren åtgärda dessa.
Frivilliga resursgruppen (FRG)

FRG är frivilliga som kommunen kan kalla in vid kriser eller allvarliga olyckor, när kommunens ordinarie resurser inte räcker till.

Civilförsvarsförbundet står bakom idéen med FRG. Idag har över hälften av landets kommuner bildat frivilliga resursgrupper och erfarenheterna är goda. Kommuner som drabbats av översvämningar eller svåra stormar har haft ovärderlig nytta av sina frivilliga resursgrupper.

 

Vill du veta mer om Frivilliga resursgruppen i Bergslagen eller anmäla intresse kan du klicka här för att läsa mer. (extern sida) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

POSOM-gruppen

Posom-gruppen hjälper drabbade människor vid olyckor och katastrofer. Gruppen består av en ledningsgrupp med representanter för kommunen, landstinget, kyrkan och polisen. Till sin hjälp har de ett antal frivilliga stödpersoner.

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande.

Syftet med POSOM-gruppen är att de ska hjälpa drabbade människor vid olyckor och katastrofer för att på sikt kunna förebygga psykisk ohälsa.

 

POSOM-gruppen ansvarar inte för stöd till skadade personer.

POSOM-gruppen aktiveras via SOS alarm på begäran av räddningsledare eller kommundirektör.

Krisorganisation

Kommunens krisorganisation består av en krisledningsstab

Kris­ledning­nämnden

Vid en extraordinär händelse är krisledningsnämnden den politiska ledningsgruppen i kommunen och består av kommunstyrelsens ledningsutskott. Som adjungerad ingår även kommundirektören samt en sekreterare som fortlöpande för protokoll över alla beslut och vidtagna åtgärder.

 

Nämnden har det övergripande ansvaret för att samordna kommunens resurser för att stödja räddningstjänsten, för att upprätthålla livsviktig försörjning samt för att upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna under en extraordinär händelse. Nämnden har också de samlade politiska beslutsbefogenheterna samt ansvaret för prioriteringar, extraordinära resurser och informationen.

Klicka här för att läsa krisledningsnämndens protokoll Öppnas i nytt fönster.

Kris­lednings­staben

Kommundirektören ansvarar för och leder kommunens krishantering med hänsyn till samhällsstörningens art och omfattning. Till stöd för kommundirektören organiseras krisledningsstaben.

 

Krisledningsstaben organiseras utifrån samhällsstörningens art och omfattning samt tillbuds stående stabsresurser och leds av en stabschef.

Krisledningsstabens uppgift är att leda kommunens operativa arbete med hänsyn till samhällsstörningens art och omfattning. I krisledningsstaben ingår de funktioner som bedöms nödvändiga. För att effektivisera det operativa arbetet har olika funktioner fastställts som förtydligar de grundläggande stabsfunktionerna.

 

Andra kompetenser kan vid behov knytas till staben för särskilda uppgifter.

Informationsägare: Nora kommun
Sidan uppdaterad: