• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Bolag, kommunalförbund, gemensamma nämnder och stiftelser

Kommunens har egna bolag bolag och samarbetar med kommunerna i norra länsdelen.
Nora kommun ingår i kommunförbundet Nerikes Brandkår.

Kommunala bolag

Nora Rådhus AB var kommunens moderbolag till och med 2014-12-31. Vid samma datum överläts samtliga aktier i Norabostäder AB och Nora Fatigheter AB till Nora kommun.

Nora Fastigheter AB har hand om kommunens verksamhetslokaler och idrottsanläggningar.

Norabostäder AB är kommunens bostadsbolag och deras uppdrag är att erbjuda lägenheter. Norabostäder  har hand om uthyrning av kommunens idrottsanläggningar.

Ägardirektiv

Kommunförbund

Samhällsbyggnad Bergslagen

Kommunen ingår tillsammans med kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg i Samhällsbyggnadsförbund Bergslagen  som har hand om den tekniska verksamheten såsom gata/trafik, park, vatten och avlopp, städ. Verksamheten finns i Nora kommun.
Samhällsbyggnad Bergslagen

Nerikes brandkår

Noras räddningstjänst ingår i Nerikes Brandkår. Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg och Nora samverkar om räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet.
Se mer om Nerikes Brandkårs uppdrag enligt lagar, förordningar och avtal på Nerikes Brandkår Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gemensamma nämnder för norra länsdelen

Samhällsbyggnadsnämnd Bergslagen

Kommunerna Nora, Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg har en gemensam nämnd- och förvaltningsorganisation för miljö- och byggfrågor. Verksamheten finns i Lindesbergs kommun.

Bergslagens överförmyndarnämnd

Kommunerna Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg har en gemensam överförmyndarnämnd. Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode mäns förvaltning. Verksamheten finns i Ljusnarsbergs kommun.

Bergslagens överförmyndarnämnd och överförmyndare för norra länsdelen i Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsa i norra Örebro län

Folkhälsoteamet är ett resursteam för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner.
Folkhälsoteamet arbetar på uppdrag av de fyra kommunerna med inriktning på de områden som prioriterats i folkhälsoavtalet. Avtalet finns på Folkhälsoteamets webbinformation: Folkhälsa i norra Örebro län Öppnas i nytt fönster.

Stiftelser

I stiftelser nedan ingår ledamöter och ersättare som är valda av kommunfullmäktige:
Stiftelsen Ingrid Göthlins minne
Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg
Stiftelsen Länsteatern i Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: