• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Krisledningsnämnd

Protokoll från krisledningsnämnden redovisas här.

Kommunstyrelsen utgör kommunens krisledningsnämnd och sammankallas på begäran av enskild ledamot, varefter nämnden kan besluta om att krisledningsnämnden ska träda i funktion.

Protokollen finns tillgängliga när de är justerade vilket kan ta några dagar. Krisledningsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Krisledningsnämndens protokoll

Informationsägare: Krisledningsnämnden
Sidan uppdaterad: