• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktiges uppgift och sammansättning

Kommunfullmäktige är Nora kommuns högsta beslutande församling. Ledamöterna är folkvalda i samband med de allmänna valen, senast genomförda hösten 2022.

Ordförande i kommunfullmäktige är Per Andreasson (S).

Fördelningen av kommunfullmäktiges 35 mandat:

 • Socialdemokraterna: 11 mandat
 • Moderaterna: 6 mandat
 • Sverigedemokraterna: 4 mandat
 • Centerpartiet: 2 mandat
 • Landsbygdspartiet: 5 mandat
 • Norapartiet: 3 mandat
 • Vänsterpartiet: 2 mandat
 • Kristdemokraterna: 1 mandat
 • Miljöpartiet: 1 mandat

Lista över ledamöter i kommunfullmäktige Öppnas i nytt fönster.

I kommunfullmäktige beslutas vilka nämnder som ska finnas, taxor, mål och visioner, kommunens budget och kommunalskattens storlek och frågor av mer principiell och övergripande slag. Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare till bl a kommunstyrelsen.

Bland ledamöterna i presidiet väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts till ledamöter.


Sammanträdestider, plats och tid

Sammanträdestider 2024

 • 24 januari
 • 28 februari
 • 17 april
 • 22 maj
 • 12 juni
 • 18 september
 • 23 oktober
 • 20 november

Sammanträdestider 2025

 • 22 januari

Möteslokal

Samlingssalen på Hagby Ängar. Ingång till samlingssalen via ingången från gården.

Tid

Kl. 16.00 - 20.30


Valberedningen

På kommunfullmäktiges första sammanträdet med det nyvalda fullmäktige väljs en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen ska bestå av fullmäktiges presidium, dvs ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande.

Valberedningen bereder valärenden inför kommunfullmäktige. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning och fyllnadsval av revisorer. Fullmäktige kan besluta att förrätta val utan föregående beredning.

Lista över ledamöter i valberedningen Öppnas i nytt fönster.


Dagordning och aktuella handlingar till kommunfullmäktige
Protokoll för kommunfullmäktige

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: