• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Socialnämnden och arbetsutskottet

Sammanträdena för såväl nämnd som arbetsutskott är inte öppna för allmänheten.

Socialnämndens uppgift och sammansättning

Socialnämnden (SN) och dess arbetsutskott (SNau) handlägger myndighetsärenden inom individ- och familjeomsorg och vård och omsorg. Socialnämnden och dess arbetsutskott ansvarar även för kommunens myndighetsutövning mot enskilda individer i form av exempelvis ekonomiskt bistånd och kontaktperson. Klicka här för att läsa mer om verksamheterna inom nämndens ansvarsområde: socialförvaltningen.

SN hanterar mer övergripande frågor för verksamheterna och SNau hanterar mer specifika individärenden och bereder ärenden till SN.

Sammansättning

Socialnämndens ledamöter väljs av kommunfullmäktige medan arbetsutskottets ledamöter väljs av socialnämnden.

Klicka här för att se ledamöterna i socialnämnden och arbetsutskottet Öppnas i nytt fönster.

Reglemente och delegationsordning

SN och SNau jobbar utifrån reglemente som kommunfullmäktige beslutat om och delegationsordning som SN beslutat om.


Sammanträdestider

Sammanträdesdatum under 2024

Arbetsutskottet
I regel tisdagsförmiddagar, start kl. 08.30, på Skrållan, Resursen.
Annat endast undantagsvis.

• Tisdag 9 januari
• Onsdag 17 januari - EXTRAINSATT
• Tisdag 6 februari
• Tisdag 13 februari - EXTRAINSATT
• Tisdag 5 mars
• Tisdag 2 april
• Tisdag 16 april - EXTRAINSATT
• Torsdag 2 maj
• Onsdag 15 maj - EXTRAINSATT
• Tisdag 28 maj
• Onsdag 5 juni - EXTRAINSATT
• Tisdag 25 juni

Sommaruppehåll under juli månad

• Tisdag 6 augusti
• Tisdag 3 september
• Tisdag 1 oktober
• Tisdag 29 oktober
• Tisdag 26 november
• Torsdag 19 december

Nämnden
I regel tisdagseftermiddagar, start kl. 13.15, i Nostrarummet, Tingshuset.
Annat endast undantagsvis.

• Tisdag 23 januari
• Tisdag 20 februari
• Tisdag 19 mars
• Tisdag 16 april
• Onsdag 15 maj
• Tisdag 11 juni

Sommaruppehåll under juli månad

• Tisdag 20 augusti
• Tisdag 17 september
• Tisdag 15 oktober
• Tisdag 12 november
• Tisdag 10 december


Protokoll

När ett protokoll justerats tillkännages det genom att det anslås på kommunens digitala anslagstavla, i digitalt format. Endast de delar av protokollen som inte innehåller sekretessbelagda uppgifter publiceras digitalt. De underskrivna, fullständiga, originalen av protokollen förvaras hos arkivmyndigheten.

De offentliga delarna av protokoll för socialnämnden respektive arbetsutskottet kan du läsa nedan.

Protokoll för socialnämnden (offentlig del)

Protokoll för socialnämndens arbetsutskott (offentlig del)

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: