• A-Ö
 • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
 • Huvudmeny

Socialnämnden och arbetsutskottet

Sammanträdena för såväl nämnd som arbetsutskott är inte öppna för allmänheten.

Socialnämndens uppgift och sammansättning

Socialnämnden (SN) och dess arbetsutskott (SNau) handlägger myndighetsärenden inom individ- och familjeomsorg och vård och omsorg. Socialnämnden och dess arbetsutskott ansvarar även för kommunens myndighetsutövning mot enskilda individer i form av exempelvis ekonomiskt bistånd och kontaktperson. Klicka här för att läsa mer om verksamheterna inom nämndens ansvarsområde: socialförvaltningen.

SN hanterar mer övergripande frågor för verksamheterna och SNau hanterar mer specifika individärenden och bereder ärenden till SN.

Sammansättning

Socialnämndens ledamöter väljs av kommunfullmäktige medan arbetsutskottets ledamöter väljs av socialnämnden.

Klicka här för att se ledamöterna i socialnämnden och arbetsutskottet Öppnas i nytt fönster.

Reglemente och delegationsordning

SN och SNau jobbar utifrån reglemente som kommunfullmäktige beslutat om och delegationsordning som SN beslutat om.


Sammanträdestider

Sammanträdestider 2023

Arbetsutskottet

 • Onsdag 18 januari
 • Torsdag 9 februari
 • Tisdag 28 februari
 • Tisdag 21 mars
 • Tisdag 11 april
 • Tisdag 2 maj
 • Tisdag 23 maj
 • Måndag 12 juni
 • Tisdag 27 juni

Sommaruppehåll under juli månad

 • Tisdag 1 augusti
 • Tisdag 22 augusti
 • Tisdag 12 september
 • Tisdag 3 oktober
 • Tisdag 24 oktober
 • Tisdag 7 november
 • Tisdag 28 november
 • Tisdag 19 december

Socialnämnden

 • Onsdag 18 januari
 • Tisdag 21 februari
 • Tisdag 14 mars
 • Tisdag 4 april
 • Tisdag 25 april
 • Måndag 15 maj
 • Onsdag 7 juni
 • Torsdag 15 juni - EXTRAINSATT
 • Onsdag 28 juni

Sommaruppehåll under juli månad

 • Torsdag 24 augusti
 • Tisdag 19 september
 • Tisdag 17 oktober
 • Tisdag 21 november
 • Tisdag 12 december


Protokoll

När ett protokoll justerats tillkännages det genom att det anslås på kommunens digitala anslagstavla, i digitalt format. Endast de delar av protokollen som inte innehåller sekretessbelagda uppgifter publiceras digitalt. De underskrivna, fullständiga, originalen av protokollen förvaras hos arkivmyndigheten.

De offentliga delarna av protokoll för socialnämnden respektive arbetsutskottet kan du läsa nedan.

Protokoll för socialnämnden (offentlig del)

Protokoll för socialnämndens arbetsutskott (offentlig del)

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: