• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Psykisk hälsa och ohälsa - vuxna

För dig som är vuxen och behöver stöd för din psykiska hälsa finns flera former av hjälp.

Personligt ombud

Personligt ombud är en person som arbetar på uppdrag av dig. Målet är att du ska få ta del av de insatser som du behöver och har rätt till. Läs mer om personligt ombud. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen kan erbjuda hjälp och stöd

  • hjälp och stöd i hemmet, anpassat efter behov,
  • serviceboende,
  • sysselsättning och dagverksamhet - anpassade arbetsuppgifter under handledning,
  • öppet hus - hit kan du gå för att träffa andra, sitta ned och ta en kopp kaffe och läsa tidningen.Stöd och hjälp i olika former för lindring eller återhämtning och rehabilitering efter långvariga besvär.

Kontakta biståndshandläggaren för mer information

Anhörigstöd

Du som lever nära en person med psykisk ohälsa kan själv få stöd och hjälp via anhörigkonsulenten.Som anhörig räknas den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som inte klarar av vardagen på egen hand.

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete, FPS, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samverkar med länets tolv kommuner, psykiatrin, Region Örebro Län, Nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) samt andra intresseföreningar och bildningsförbund. Tillsammans stöttar vi anhöriga till personer som lever i Psykisk ohälsa.

En anhörigkonsulent stödjer anhöriga till personer med psykisk ohälsa i länets alla 12 kommuner. Anhörigkonsulenten erbjuder stödsamtal, rådgivande handledning och motiverande samtal för beteendeändring, guidar till rätt instans inom Region Örebro Län och tar reda på och informerar om närståendes sjukdom/tillstånd, rättigheter inom psykiatrisk vård och rehabilitering. Kontakterna är kostnadsfria.

Utbildning - MHFA - första hjälpen till psykisk hälsa

MHFA-Första hjälpen till psykisk hälsa.

I höst hålls tre utbildningstillfällen i Mental Health First Aid (MHFA). Det är en evidensbaserad utbildning som erbjuds kostnadsfritt för medarbetare i norra Örebro län. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar och kunskap i hur man kan hjälpa en person med psykisk ohälsa. Utbildningen MHFA, första hjälpen till psykisk hälsa, lär ut om de vanligaste psykiska sjukdomarna. Det centrala i utbildningen är den handlingsplan som används när man möter en person i ett akut kristillstånd eller som visar tecken på psykisk ohälsa.

 

Vem kan gå utbildningen?

  • Alla anställda i Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg och Hällefors kommuner.
  • Alla anställda inom Region Örebro län med arbetsplats i norra länet.
  • Du som är aktiv i föreningsliv och civilsamhälle i norra Örebro län.
  • Utbildningen är kostnadsfri


Här kan du läsa mer om utbildningen MHFA, vilka datum som gäller och anmäla dig. Länk till annan webbplats.

De här utbildningstillfällena erbjuds i samarbete mellan Region Örebro län och kommunerna Ljusnarsbergs, Hällefors, Lindesberg och Nora.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: