• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Resultat från Alntorps ö framtidsundersökning

Nora kommun genomförde under sommaren 2023 en undersökning om Alntorps ös framtid. Totalt svarade 338 deltagare, varav 214 var kvinnor och 119 män. De flesta besöker ön med familj eller vänner 1-5 gånger per år.

En sammanställning av vad besökarna prioriterar som viktigt är badplatsen, kiosken och resan med båten Plaskus. Mindre viktiga är egen båtfärd, minigolf och naturskolans evenemang. Det finns önskemål om fler aktiviteter som höghöjdbana, frisbee-golf och utegym. Övernattningsmöjligheter, vindskydd och tältplatser är också önskvärda. Besökare ser gärna mer skugga och möjlighet att se och uppleva djur, samt förbättrad skyltning av stigar.

Resultaten från undersökningen ger värdefulla insikter om besökarnas önskemål och kommer att vara till nytta för att forma Alntorps ös framtid. Nora kommun kommer att ta fram en utvecklingsplan för området.

Redan under 2024 kommer det genomföras ett antal satsningar som efterfrågades i enkätsvaren. Bland annat kommer det anordnas nya bänkar i anslutning till utkiksplatsen samt så kommer det ske röjning av sly. Vid Gula villan kommer äppelträden beskäras. Det kommer tas fram uppgraderade leder med tydligare klassning av svårighetsgrad på leden.

Ambitionen är att Alntorps ö ska bli ett än mer lockande utflyktsmål för alla som söker naturskönhet, rekreation och en unik badupplevelse i centrala Nora. De satsningar som görs nu under sommaren 2024 är bara början på en lång resa med att utveckla ön till en självklar mötesplats.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: