• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Byalag och bygderåd

Byalag, fyra hem- och bygdsgårdsföreningar ochutvecklingsgrupper samlas i bygderådet. Där ingår också representanter från kommunen.

Bygderådets syfte är att få ett samarbete föreningarna emellan, användas av kommunen som remissinstans, rådgivare samt att föra en dialog angående aktuella frågor som rör landsbygden. Ordförande för mötet är kommunstyrelsens ordförande, KSO.

Träffar

Bygderådsmöte

Hej medlem i bygderådet

Nästa möte sker under hösten 2024. Datum är ännu ej satt.

 

Håll utkik i våra kanaler.

 

Välkommen!

 

Har du frågor? Välkommen att kontakta näringslivsutvecklare Josephine Hedlund.


Med vänliga hälsningar

Josephine Hedlund

Näringslivsutvecklare

Tel 070 534 94 60 / 0587-810 00 (växel)

josephine.hedlund@nora.se

Kontaktuppgifter


Blexberg-Västgöthyttans byalag

Monika Almer
Adress: Blexberg, Brotorp 304, 713 92 Gyttorp

Telefon: 073-804 22 38

E-post: monika.e.almer@gmail.com


Borns byalag

Carin Eriksson
Adress: Born, Övre Bondborn 710, 713 93 Nora

Telefon: 0587-910 04, 073-030 83 28

E-post: 2525eriksson@telia.com


Greksåsars byalag

Ulrika Eriksson
Adress: Västergården 146, 713 92 Gyttorp,

Telefon: 0587-710 16, 070-537 10 16

E-post: Ulrika.vastergarden@gmail.com

Hemsida: www.greksasar.org Länk till annan webbplats.


Hammarby bygdegårdsförening

Kristina Haglund

Adress: Kungsheden 211, 713 91 Nora

Telefon: 070-379 20 82

E-post: kristina.foreningsmail@gmail.com

Hemsida: www.hammarbybygdegard.se Länk till annan webbplats.


Hembygdsföreningen Noraskog

Per-Ivar Fransson

Adress: Kungsgatan 4, 713 31 NORA

Telefon: 070-440 75 98

E-post: hbf.noraskog@gmail.com

Hemsida: http://www.hembygd.se/hembygdsforeningen-noraskog Länk till annan webbplats.


Järnboås bygdegårdsförening

Tore Carlsson

Adress: Finnshyttan, Finnsjöstrand, 71394 Nora

Telefon: 076-1063156

E-post: tore@bjorkborn.se

www.jarnboås.se Länk till annan webbplats.


Järnboåsbygden AB

Maria Björklund

Adress: Lindesby Sveaborg 235, 713 94 Nora.

Telefon: 072-716 51 10

E-post: jarnboasbygden@gmail.com


Järle byalag

Sigrid Rejås
Adress: Järle Bergsstig 8, 71391 Nora

E-post: Sigrid@rejas.se

Hemsida: www.jarlebyalag.se Länk till annan webbplats.


Pershyttans byalag

Monica Emanuelsson

Adress: Pershyttan, Förvaltargården 169, 71391 Nora

Telefon: 072-315 72 37

E-post: mo.e@live.se


Ringshytte byalag

c/o Gunnar Ekman

Adress: Ringshyttan 129, 713 93 Nora

c/o Cecilia Gestsson
Adress: Ringshyttan Domarhagen 705, 71393 NORA

E-post: ringshytte.byalag@gmail.com

Hemsida: http://ringshytte-byalag.blogspot.se/ Länk till annan webbplats.


Stadranejdens byalag

Magnus Persson

Telefon: 070 1008150

E-post: magnusepersson@hotmail.se

Hemsida: http://www.stadranejden.se/ Länk till annan webbplats.


Timanshytte byalag

Per-Johan Lindberg
Adress: Timanshytte gård 119,Timanshyttan, 713 93 Nora

Telefon: 076-101 28 37

E-post: perjohanlindberg@gmail.com


Vikers hembygdsförening

Anders Sjögren
Adress: Knapptorp 119, 713 92 Gyttorp
E-post: botac@telia.com

Telefon: 070-2043089

Hemsida: www.hembygd.se/viker Länk till annan webbplats.


Ås/Gyttorp byalag

Boye Jonsson

Adress: Kornvägen 1, 713 34 Nora

Telefon: 073-370 01 17

E-post: boye@telia.com

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: