• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Byalag och bygderåd

15 byalag, fyra hem- och bygdsgårdsföreningar och en utvecklingsgrupp samlas i bygderådet. Där ingår också sju representanter från kommunen.

Träffar

Bygderådsmöte

Hej medlem i bygderådet

God fortsättning på det nya året!

Jag hoppas att ni alla har det bra. Den 13 februari ses vi åter för bygderådsmöte. Som vi sade vid föregående möte kommer en enkät skickas ut inför mötet, så att alla kan ge sina inspel på dagordningen och upplägg. På så sätt skapar vi bästa förutsättningar för ett värdefullt möte. Se nedan för information kring enkät och anmälan.

För er som inte träffat mig än heter jag Josephine Hedlund och är näringslivsutvecklare sedan i juni i Nora kommun. Hoppas vi ses på plats!

 

Bygderådets syfte är att få ett samarbete föreningarna emellan, användas av kommunen som remissinstans, rådgivare samt att föra en dialog angående aktuella frågor som rör landsbygden. Ordförande för mötet är Mikael Wahlberg (S), KOS (kommunstyrelsens ordförande).

 

Bygderådsmöte

Datum: 13 februari 2024

Tid: 18.00-20.00 (vi öppnar 17.30 för fika och mingel)

Plats: Hammarby bygdegård

Bilagor: skickas närmare inpå mötet

Anmälan: Länk till anmälan, extern webbplats Länk till annan webbplats.

Enkät för planering av mötet

Tillsammans arbetar vi för att mötesdiskussioner och punkter på dagordningen speglar era behov och att vi tillsammans kan skapa en agenda som är meningsfull och givande för oss alla. Fyll därför i enkäten där ni kan dela era åsikter och önskemål om mötet. Era svar guidar oss när vi planerar mötet.

Notera: Fyll i enkäten en gång per förening/organisation. Sista dag att besvara undersökningen är 2 februari, men fyll gärna i så snart ni kan.

Länk till enkät: Klicka här för att besvara undersökningen, länk till extern webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor? Välkommen att kontakta mig vi kontaktinformation nedan.


Med vänliga hälsningar

Josephine Hedlund

Näringslivsutvecklare

Tel 070 534 94 60 / 0587-810 00 (växel)

josephine.hedlund@nora.se

Kontaktuppgifter


Blexberg-Västgöthyttans byalag

Monika Almer
Adress: Blexberg, Brotorp 304, 713 92 Gyttorp

Telefon: 073-804 22 38

E-post: monika.e.almer@gmail.com


Borns byalag

Carin Eriksson
Adress: Born, Övre Bondborn 710, 713 93 Nora

Telefon: 0587-910 04, 073-030 83 28

E-post: 2525eriksson@telia.com


Greksåsars byalag

Ulrika Eriksson
Adress: Västergården 146, 713 92 Gyttorp,

Telefon: 0587-710 16, 070-537 10 16

E-post: Ulrika.vastergarden@gmail.com

Hemsida: www.greksasar.org Länk till annan webbplats.


Hammarby bygdegårdsförening

Kristina Haglund

Adress: Kungsheden 211, 713 91 Nora

Telefon: 070-379 20 82

E-post: kristina.foreningsmail@gmail.com

Hemsida: www.hammarbybygdegard.se Länk till annan webbplats.


Hembygdsföreningen Noraskog

Per-Ivar Fransson

Adress: Kungsgatan 4, 713 31 NORA

Telefon: 070-440 75 98

E-post: hbf.noraskog@gmail.com

Hemsida: http://www.hembygd.se/hembygdsforeningen-noraskog Länk till annan webbplats.


Järnboås bygdegårdsförening

Tore Carlsson

Adress: Finnshyttan, Finnsjöstrand, 71394 Nora

Telefon: 076-1063156

E-post: tore@bjorkborn.se

www.jarnboås.se Länk till annan webbplats.


Järnboåsbygden AB

Maria Björklund

Adress: Lindesby Sveaborg 235, 713 94 Nora.

Telefon: 072-716 51 10

E-post: jarnboasbygden@gmail.com


Järle byalag

Sigrid Rejås
Adress: Järle Bergsstig 8, 71391 Nora

E-post: Sigrid@rejas.se

Hemsida: www.jarlebyalag.se Länk till annan webbplats.


Pershyttans byalag

Monica Emanuelsson

Adress: Pershyttan, Förvaltargården 169, 71391 Nora

Telefon: 072-315 72 37

E-post: mo.e@live.se


Ringshytte byalag

c/o Gunnar Ekman

Adress: Ringshyttan 129, 713 93 Nora

c/o Cecilia Gestsson
Adress: Ringshyttan Domarhagen 705, 71393 NORA

E-post: ringshytte.byalag@gmail.com

Hemsida: http://ringshytte-byalag.blogspot.se/ Länk till annan webbplats.


Stadranejdens byalag

Magnus Persson

Telefon: 070 1008150

E-post: magnusepersson@hotmail.se

Hemsida: http://www.stadranejden.se/ Länk till annan webbplats.


Timanshytte byalag

Per-Johan Lindberg
Adress: Timanshytte gård 119,Timanshyttan, 713 93 Nora

Telefon: 076-101 28 37

E-post: perjohanlindberg@gmail.com


Vikers hembygdsförening

Anders Sjögren
Adress: Knapptorp 119, 713 92 Gyttorp
E-post: botac@telia.com

Telefon: 070-2043089

Hemsida: www.hembygd.se/viker Länk till annan webbplats.


Ås/Gyttorp byalag

Boye Jonsson

Adress: Kornvägen 1, 713 34 Nora

Telefon: 073-370 01 17

E-post: boye@telia.com

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: