• Huvudmeny

Tillstånd, regler och tillsyn

Tillstånd, regler och tillsyn för verksamheter sköts av olika myndigheter,

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för:
Bygg- rivningstillstånd, Avfall, Buller, Cisterner, Hygienlokaler, Köldmedel, Livsmedel, Miljöfarligt avfall, Miljöfarlig verksamhet, Muddring, Sanering av PCB, Ventilationskontroll, och Verksamhetslokaler.
Kemikalier, Biltvätt, Livsmedel, Dricksvatten, Hälsoskydd,
Radon, Miljötillsyn sbbergslagen.se
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillstånd regler och tillsyn för brandskydd: Nerikes Brandkår. Nerikes Brandkar.se
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagslotsen är en kostnadsfri funktion som samordnar dina kontakter i kommunen och ser till att du får svar på dina frågor. Ska du etablera en ny verksamhet, utöka din verksamhet, starta restaurang eller anordna ett evenemang kan du få hjälp av Företagslotsen.
Företagslotsen är gemensam för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Företagslotslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Nora kommun
Sidan uppdaterad: 2017-10-10