• Huvudmeny

Tillstånd, regler och tillsyn

Ansvar för tillstånd, regler och tillsyn finns hos samverkande myndigheter.

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för:
Bygg- rivningstillstånd, Avfall, Buller, Cisterner, Företagslots, Hygienlokaler, Köldmedel, Livsmedel, Miljöfarligt avfall, Miljöfarlig verksamhet, Muddring, Sanering av PCB, Ventilationskontroll, och Verksamhetslokaler.
Kemikalier, Biltvätt, Livsmedel, Dricksvatten, Hälsoskydd,
Radon, Miljötillsyn, Serveringstillstånd, Försäljning av tobak.

Regler och tillsyn för brandskydd

Om ditt företag hanterar större mängder varor som bedöms som brandfarliga och explosiva, behöver du tillstånd från byggnadsnämnden. Nerikes Brandkår handlägger dessa ärenden på delegation
Mer information och ansökningsblankett för hantering av brandfarlig vara finns hos Nerikes brandkårlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  e-post: info@nerikesbrandkar.se
Nastagatan 10länk till annan webbplats, länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterÖrebrolänk till annan webbplats (se karta)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Brandstationen i Noralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (se karta) Malmgatan 2
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagslots

Företagslotsen samordnar dina kontakter i kommunen och ser till att du får svar på dina frågor. Ny eller utökad verksamhet, restaurang eller evenemang - du får hjälp av Företagslotsen på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Transport av avfall

För de flesta avfallstransporter krävs anmälan eller tillstånd från länsstyrelsen. Läs mer: Transport av avfall, Länsstyrelsen i Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Nora kommun
Sidan uppdaterad: 2019-02-11