• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Dödsfall och begravning

Begravning, begravningsombud, bouppteckning och dödsboanmälan - den här hjälpen finns att få.

Begravning

Begravningsavgift betalas av den som är mantalsskriven i Sverige. Avgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, transporter och en lokal för begravningsceremonin.
Vilken avgiftssats som gäller för dig, beror på i vilken kommun du var folkbokförd den 1 november året före inkomståret, se Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För den som inte tillhör Svenska kyrkan, finns begravningsombud som utses av Länsstyrelsen:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBegravningsombud för Nora är Johan Holm, tel 076-7656996, epost: begravningsombudnora@telia.com

Länsstyrelsen behandlar också ansökningar om att sprida ut aska efter en avlidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska kyrkan, Nora bergslagsförsamling - om gravskötsel etclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bouppteckning

När någon avlidit ska den eller de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning eller dödsboanmälan, se nedan. Det innebär att ni gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder

Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet. Skatteverket har blanketter och mer informatiolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning och görs av individ- och familjeomsorgen, som sedan lämnar över den till Skatteverket för registrering. Länk till Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dödsboanmälan får göras om den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet. Den avlidne skall vid dödsfallet vara folkbokförd i kommunen. Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt, kan en dödsboanmälan inte göras. Detsamma gäller om någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras..

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-09-26