Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Frivilligt engagemang 

Ideella organisationer är ett värdefullt komplement till den kommunala verksamheten. Föreningar, Svenska kyrkan, frikyrkor och Röda korset både samarbetar och har egna aktiviteter. Språkvän är ett ideellt uppdrag som får stöd av Nora kommun.

Hela människan - socialt arbete på kristen grund

Huvudmän är Svenska Kyrkan och Frikyrkorna.
Ordförande: Ulla Karlsson tel: 0587-12897, 070-2780 203

Veterancafé
Trivsam gemenskap, berättande och erfarenhetsutbyte, lite guldkant
 på vardagen och en motkraft mot motverka ensamhetskänslor. Onsd14 – 16 Kontaktperson Ulla Karlsson 0587 – 128 97

Hela människans språkcafé, för män med invandrarbakgrund
Vill medverka till bl.a. språkträning genom att möta svenska män, få ett utökat kontaknät m.m. Torsdagar 18.30-20.30
Kontaktperson: Göran Ängsved, tel 0587-103 78, 070-267 6430

Övrig verksamhet
Hela människan samarbetar med Nora Kommun inom anhörigstöd,  väntjänst, med Svenska Kyrkan i samband med Sinnesrogudstjänster, med Röda Korset och Väntjänsten och vi planerar ett samarbete med PRO.

Röda Korset

Nora rödakorskrets är en del av en världsomspännande organisation för hjälp och stöd i olika former av kris och katastrof i världen och i Nora.

Vi bedriver allt från social verksamhet och anhörigstöd, till insamling av pengar till katastrof- och krisarbete.

Varje tisdag träffas en grupp för trevlig samvaro och ev lite handarbete. En torsdag i månaden har vi träffen ”Röda Soffan”. Det är en samlingspunkt där vi pratar, berättar och knyter nya kontakter. Där finns kaffe till självkostnadspris för den som vill.

Nora rödakorskrets har en föreningslokal på Skolgatan 11 C. Du är välkommen att höra av dig på mailadressen: nora@redcross.se

Väntjänsten

Väntjänsten är en ideell förening med frivilligarbetare som kan hjälpa människor i vardagen. Väntjänsten kan hjälpa till med:

 • Vara en vän.
 • Sitta ner och prata.
 • Läsa.
 • Skriva brev.
 • Följa med på promenader, utflykter och kortare resor.
 • Hjälpa till i kontakter med myndigheter, fylla i formulär och annan pappersexercis.
 • Följa med och handla.
 • Följa med till bank, post, bibliotek, hårfrisörskan m m.
 • Följa med vid besök på vårdcentral eller sjukhus.
 • Följa med på bio- eller teaterbesök, kyrkobesök eller till kyrkogården m m.

Föreningens medlemmar har tystnadsplikt.
Har du hjälp från kommunens hemtjänst kan personalen hjälpa dig att få kontakt med väntjänsten.

Kontakta Väntjänsten:
Telefonexpedition på Tullbackagården
Telefontid: måndagar kl 09.00 - 10.30.
Telefon: 0587-811 79


Språk- och integrationsvän

Språk- och integrationsvänner hjälper nyanlända att få en bra start i sitt nya hemland. Samtidigt lär du känna en ny kultur.

Att vara språk- och integrationsvän handlar om att lära känna varandra över kulturgränserna, ha roligt tillsammans och kanske få en vän för livet. Som svenskspråkig hjälper du en person som är ny i Sverige med att lära sig svenska och det svenska samhället.

Vem kan bli språk-och integrationsvän?
Personer med svensk språk- och kulturkunskap som vill träffa personer med utländsk bakgrund och göra en god samhällsinsats. Man behöver inte vara född i Sverige för att delta.

Vad gör vi tillsammans som språk- och integrationsvänner?
Vi umgås, har roligt tillsammans och bekantar er med varandra. Det är ni tillsammans som bestämmer vad ni vill göra när ni träffas. Promenader, ta en fika och gå på studiecirklar är några exempel på aktiviteter. Eller så kanske ni delar ett intresse som ni vill utöva tillsammans. Att vara språk- och integrationsvänner handlar inte om att vara en lots eller förmyndare som gör saker för någon annan.

Hur ansöker jag
Anmäl ditt intresse genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett. Du kan skicka in ansökan via e-post till kontaktsamordnare Mohamad Rema, e-post: mohamad.rema@nora.se
Du kan också skriva ut ansökan och lämna in den på Biblioteket eller i Tingshusets reception.

Ansökningsblankett språk- och integrationsvän (pdf)öppnas i nytt fönster

Vad händer efter ansökan?
Kommunens handläggare tar emot och registrerar anmälan.

 1. Du får en inbjudan till ett personligt samtal. Syftet med samtalet är att få mer information om personerna som anmält intresse att bli språkvän.
 2. Därefter görs en matchning utifrån gemensamma erfarenheter, intressen, ålder och familjesituation samt individuella önskemål.
 3. Efter matchningen får ni erbjudande om ett gemensamt möte tillsammans med kommunens integrationsenhet.
 4. Efter det första mötet sköter de nya språk- och integrationsvännerna kontakten själva.
 5. Efter den första månadens språkvänskap, som är ett slags ”prövotid” väljer språk- och integrationsvännerna om man vill fortsätta träffas eller avbryta engagemanget.

All språk- och integrationsvänskap är frivillig, sker på fritiden och bygger på ömsesidighet, öppenhet och respekt. Språk- och integrationsvänskapen kan fortsätta hur länge som helst. Men den kan också avbrytas närhelst någon av språkvännerna vill.

Fler frågor?
Mohamad Rema, kontaktsamordnare, tel: 0587- 813 39, e-post: Mohamad.rema@nora.se
Kristine Andersson, Fritidssamordnare, tel: 0587-812 99, e-post: kristine.andersson@nora.se. Onsdagar kl. 14.00 – 16.00. Kontaktperson Ulla Karlsson 0587 – 128 97

Informationsägare: Nora kommun
Sidan uppdaterad: 2020-09-04