• Huvudmeny

Resor, transporter och besök

På dessa sidor får du information om hur du kan få hjälp med resor.

Färdtjänst kan man få om man har ett varaktigt funktionshinder, längre än 3 månader och har  väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna färdmedel.
Alla erbjuds kostnadsfria sjukresor till och från vården med kollektivtrafik. Rörelsehindrad som har svårt att förflytta sig till och från sitt fordon kan ansöka om parkeringstillstånd.
Ledsagning kan erbjudas för att ta sig till och från fritidsaktiviteter.

Informationsägare: Socialförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2010-05-27

Busstransport till Kommunrehab