• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Mer om personlig assistans

Personlig assistans innebär hjälp till dig som är under 65 år och har en omfattande varaktig funktionsnedsättning.

Personlig assistans är till för att stärka dina möjlighet att leva ett självständigt liv och vara delaktighet i samhället. Det är ett individuellt anpassat stöd och du har stort inflytande över hur insatsen utformas, val av assistansanordnare och val av personliga assistenter.

Personlig assistans kan vara hjälp med personlig hygien, på- och av klädning, hjälp med att inta måltider, kommunicera, förflytta dig eller annat som förutsätter ingående kunskap om funktionsnedsättningen.Hjälp med hushållsarbete eller stöd i aktiviteter utanför hemmet kan också ingå.

Kommunens biståndshandläggare ansvarar för bedömningen av grundläggande behov, upp till 20 timmar i veckan, och kommunen står för assistanskostnader.
Om du har ett hjälpbehov utöver de 20 timmarna i veckan görs en ansökan om assistansersättning till Försäkringskassan.
Personlig assistans som beviljats före 65 års ålder får behållas även efter 65 år.

Du har möjlighet att välja att köpa dina assistanstimmar från Nora kommun Öppnas i nytt fönster. eller från privata assistanssamordnare Öppnas i nytt fönster..

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: