• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Överförmyndare, förmyndare, god man och förvaltare

Anledningen till att en person behöver god man eller förvaltare varierar. Gemensamt är dock att personen på grund av sjukdom är förhindrad att själv bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person.

Bergslagens överförmyndarnämnd  

Kommunerna i norra Örebro län (Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg) har en gemensam överförmyndarnämnd och förvaltning med sitt säte i Ljusnarsbergs kommun.

I nämnden finns fem valda ledamöter varav en från resp. Nora, Hällefors och Ljusnarsberg och två från Lindesberg.

Överförmyndarnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltarens och gode mannes arbete.
Länk till Överförmyndarnämnd i Ljusnarsberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndarverksamheten

Överförmyndarverksamhetens handläggare arbetar direkt under nämnden och har kontor i Ljusnarsberg.

En gång i månaden finns handläggare på plats på Rådhuset i Nora, övrig tid nås handläggarna på telefontiden i Ljusnarsberg.
Datum och tider hittar du hos Bergslagens överförmyndarverksamhet på ljusnarsberg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om vad en Förmyndare, God man och Förvaltare kan hjälpa till med på Bergslagens överförmyndarverksamhet på ljusnarsberg.se
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: