• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Föreningar

Nora kommun har ett rikt utbud av olika typer av föreningar. Det finns över 100 föreningar med olika inriktningar i vår kommun. Gör gärna en sökning i vårt föreningsregister.

Föreningsregistret

I Nora kommuns föreningsregister kan du söka efter olika typer av föreningar.

Information till föreningar i Nora kommun

sidan föreningsinformation kan du som förening läsa information till föreningar från Nora kommun.

Ansök om föreningsbidrag och lotteristillstånd

Sök kommunalt föreningsbidrag

Sök lotteritillstånd.

Boka lokal

I Nora kommun kan du boka lokaler för föreläsningar, möten och konferenser.


Att starta förening

Att starta en förening

När ni bestämt er för att starta en förening måste ni välja en tillfällig styrelse en sk interimsstyrelse. Styrelsen ska bestå av en ordförande, en sekreterare och en kassör. Denna styrelse ska arbeta fram ett förslag till hur den verkliga föreningen ska se ut och ett förslag till stadgar (bestämmelser) och namn. Glöm inte att skriva ett protokoll där det står vilka beslut ni tar.

Börja med att formulera ett mål för den nya föreningen d v s beskriv vilken/vilka uppgifter som ni ska ha. Gör målet/målen tydligt, enkelt och begripligt. Exempel kan du hitta i boken "Första föreningsboken" av Ulf Bergqvist som finns på biblioteket.

Styrelse

Hur många personer ska sitta i den framtida styrelsen och vilka poster ska ni ha? En styrelse kan bestå av 3-7 personer, för en stor förening kan man ha fler personer. Det ska alltid vara ett ojämnt antal, för att man ska få ett majoritetsbeslut.

Det ska alltid finnas en ordförande, en sekreterare, en kassör och suppleanter (ersättare). Dessutom kan man ha vice ordförande och övriga ledamöter.

Stadgar

En förening måste ha stadgar. Det är viktigt att skriva stadgarna så att alla förstår dom men ändå ska de vara formellt riktiga. (exempel kan du hitta i t e x "Första föreningsboken", eller någon annan förenings stadgar). Alla som sitter i styrelsen måste veta vad som står i stadgarna. De ska fungera som en regelbok som talar om vad man får och inte får göra och hur man ska hantera en viss situation. Hur bestäms medlemsavgiften? med vilken majoritet beslutas vissa frågor? hur ändrar vi på stadgarna? är några exempel på frågor som ska lösas enligt stadgarna. Andra frågor som ska vara med i stadgarna är:

Föreningen namn
Hur många ledamöter ska vi ha och hur lång tid väljs man på
Hur många revisorer ska väljas och ska någon vara auktoriserad
Hur blir man medlem, hur går man ur och regler för uteslutning
Hur bestäms medlemsavgiften
Hur ska vi kalla till föreningsmöten och årsmöten
Hur och när väljs valberedningen
Hur lägger vi ner föreningen och hur fördelas e v tillgångar

Första medlemsmötet

På det första medlemsmötet beslutas om att föreningen ska bildas och stadgarna antas. Man väljer också personer till styrelsen och valberedningen samt revisorer. Dessa har nu ansvaret till dess att första årsmötet hålls.

Juridisk person

Nu kan föreningen bli en juridisk person vilket innebär att föreningen har rätt att äga pengar, kan öppna bank/plusgiro, söka bidrag mm. Men först måste ni ordna ett organisationsnummer och det gör ni genom att från skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats. ladda ner blanketten 8400.

Första styrelsemötet

De som valts att ingå i styrelsen ska nu konstituera sig, d v s man har ett första styrelsemöte där man beslutar om den interna arbetsordningen. Man väljer firmatecknare (vem/vilka får teckna föreningens namn). Det brukar ofta vara ordföranden och kassören i förening med varandra (tillsammans). Detta innebär att både ordföranden och kassören ska skriva på de papper som behövs. Man kan också välja bara en av dessa. Det är bara firmatecknaren/firmatecknarna som har rätt att skriva på avtal, underteckna handlingar, ta ut pengar mm.

Nu kan styrelsen arbeta fram olika förslag om vad föreningen kan jobba med, inom ramen för antagna stadgar till det första årsmötet. Man kan söka pengar för verksamheten mm.

Föreningsfana

Nora kommun delar varje år ut en fana till en förening som är verksam i Nora kommun. Föreningarna ansöker om tilldelning.Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut en svensk fana till en förening som inte har någon egen föreningsfana.
Det är viktigt att ni fyller i alla uppgifter på ansökan. Sista ansökningsdag är den 5 maj varje år. Samhällsbyggnadsutskottet tar beslut på sammanträdet i slutet av maj eller början av juni varje år.

 

Föreningsbidrag

Föreningar kan söka bidrag från kommunen, du läser mer om det via denna länk.

 

Vill du veta mer kan du läsa

 

"Första föreningsboken" , Ulf Bergqvist
"Ideell förening —bilda, styra & utveckla" , Rune Nilsson
"Stora föreningshandboken" och "Lilla föreningshandboken", Uno Larsso

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: