• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Finansiering

Här finner du information om stöd, lån och annan finansiering.

Almi

Almi erbjuder finansiering av innovationer, företagsstarter och företagsutveckling genom lån, verifieringsmedel och riskkapital. Vi kan hjälpa till när du har svårt att hitta lånefinansiering som täcker hela ditt behov och kan även ge rådgivning och guida dig till andra finansieringsmöjligheter än de vi själva har. Almi erbjuder också rådgivning inom affärsutveckling.

Du kan klicka här för att läsa mer. (extern sida) Länk till annan webbplats.

Klimatklivet

Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige.

Det är inom Klimatklivet det går att söka om stöd för publika laddstationer med mera. Läs mer om Klimatklivet här (extern hemsida) Länk till annan webbplats.

Kulturstöd och stipendier

Föreningar, studieförbund och kulturaktörer möjlighet att söka föreningsstöd, stöd till olika projekt eller utvecklingssatsningar. Region Örebro län har hand om dessa stöd. Läs mer här. Länk till annan webbplats.

Leader Bergslagen

Leader Bergslagen är ett samarbete mellan flera kommuner tillsammans med Nora. Här kan du söka projektmedel för samverkansprojekt.

I leadermetoden står lokal förankring, initiativkraft och engagemang i centrum. Tanken är att utveckling av just din plats genomförs mest effektivt av er som bor och verkar där. Det är ni som vet vilka behov och utmaningar som behöver mötas.

Läs mer om Leader här (extern hemsida) Länk till annan webbplats.

Mikrofonden

Mikrofonden är en paraplyorganisation för regionala mikrofonder i hela landet som ger kreditgarantier och förlagsinsatser till den sociala ekonomin. Mikrofonden är registrerad hos finansinspektionen. Föreningen startades 2010 av föreningarna Coompanion, Hela Sverige ska leva, Ekobanken medlemsbank och JAK medlemsbank. Läs mer hos Mikrofonden (extern hemsida) Länk till annan webbplats.


Region Örebro län

På Region Örebro län kan du ansöka om företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag för att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Som en del av insatserna för regional tillväxt kan vi ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring och innovationsutveckling. Det är viktigt att du skickar din ansökan innan projektet eller investeringen startar.

Företagsstöd som finns:

  • Affärsutvecklingscheckar inom React-EU
  • Investeringar i byggnader och maskiner
  • Konsultinsatser
  • Mindre investeringar för mindre företag: Mikrostöd
  • Innovationsstöd till nystartade företag
  • Omställningscheck till företag som drabbats av Covid-19 (slut 31 dec 2022)
  • Stöd till kommersiell service Anvisningar, blanketter och våra

Kontaktuppgifter finns på Region Örebro läns hemsida (extern hemsida) Länk till annan webbplats., ring gärna och prata med Region örebro län innan du ansöker så kan de vägleda dig och ditt företag i ett tidigt skede.

Tillväxtverket

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. De har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram. Läs mer hos Tillväxtverket (extern hemsida) Länk till annan webbplats.

Tillhör du en förening?

Nora kommun ger stöd och bidrag till föreningslivet i Nora. Som förening kan ni också ansöka om bidrag till projekt eller stipendier från andra håll. Läs mer om föreningsbidragen här.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: