• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Krav på e-faktura från 1 april

Från den 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft, och du som leverantör till Nora kommun måste fakturera oss med e-faktura.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp till följd av offentliga upphandlingar som påbörjats efter detta datum omfattas av den nya lagen. Små belopp och direktupphandlade varor och tjänster undantas inte.

Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Viktigt att uppge vår referenskod

Kom ihåg att ange vår referens i fakturan. Saknas eller är referenskoden felaktig kommer e-fakturan komma tillbaka till er för hantering.

Elektroniska fakturor kan skickas på fyra sätt;

  • direkt från ditt affärssystem om ditt system har stöd för det,
  • från ditt affärssystem genom en virtuell skrivare,
  • via kommunens hemsida,
  • via din bank.

Vid kommande upphandlingar kommer Nora kommun att ställa obligatoriska krav på elektroniska fakturor. Den standard för elektronisk faktura som kommunen valt heter Svefaktura.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: