• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och du ska ha gjort det du kan för att själv klara din och din familjs försörjning innan det blir aktuellt. Ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och målet att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Försörjningsstöd

Den som inte själv kan tillgodose sitt och sin familjs behov kan beviljas ekonomiskt bistånd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Annat sätt kan exempelvis vara genom arbete, tillgångar eller andra bidrag du har rätt till. Om du är sambo, gift eller registrerad partner måste ni i första hand hjälpa varandra ekonomiskt.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd gör handläggaren en utredning för att bedöma om du har rätt till bistånd innan beslut fattas. Ansökan bedöms utifrån dina behov, din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som kan ställas på dig.

Via Provberäkning Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du själv beräkna om du har möjlighet att få försörjningsstöd.

En utredning om försörjningsstöd görs på den enskildes initiativ. Handläggaren måste få tillgång till uppgifter om inkomster och utgifter och ta kontakt med andra myndigheter t ex Försäkringskassan, Arbetsförmedling och a-kassan.

Ansökan

Är det första gången du ansöker, eller har det gått mer än 3 månader sedan du ansökte senast, ring på telefontiden för nybesök, vardagar kl. 13 – 14 på tfn 0587-810 00.

Du som har ett pågående ärende kontaktar din handläggare för att boka tid. Du som har ett pågående ärende kan också ansöka om försörjningsstöd digitalt via vår e-tjänst.

För att kunna ansöka via e-tjänsten behöver du vara folkbokförd i kommunen, ha en e-legitimation och ha meddelat din handläggare om att du vill ansöka digitalt.

Länk till Mina sidor, Ansökan om försörjningsstöd via E-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Se informationsfilmen nedan, hur du gör för att ansöka om försörjningsstöd via e-tjänsten.


Beslut

Din ansökan handläggs så snabbt som möjligt. Ansökan ska vara fullständig och alla handlingar bifogade. Din ansökan om bistånd kan komma att avslås om du inte lämnar begärda uppgifter eller handlingar.

Överklagan

Alla beslut om försörjningssöd kan överklagas enligt förvaltningslagen. Överklagandet ska göras skriftligt. Du måste tala om vilket beslut som överklagas och vad du är missnöjd med. Socialtjänsten är skyldig att hjälpa dig med överklagandet. Du måste skicka överklagandet till handläggaren senast tre veckor efter att beslutet fattades.

Överklagan skickas till Nora kommun, Individ- och familjeomsorgen, Tingshuset, 713 80 NORA

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-10-06