• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Anmälan


Bra att veta före anmälan

Deltagare Nora Kulturskola
Barn och ungdomar mellan 4-19 år som är folkbokförda i Nora kommun är välkomna till kulturskolans kurser. Länk till anmälan finns längst ner på den här sidan, men vi ber att ni läser hela informationen här innan ni anmäler ert barn.

Kulturskolans kö-system
Vid anmälan får du en plats på kö-listan utifrån det datum du anmält dig. Så snart det finns en ledig plats kontaktar vi dig och erbjuder en kursplats. Vanligast är att lediga platser uppstår vid terminsbyten men det kan också hända under terminen. Du kan ställa ditt barn i kö tidigast ett år innan barnet fyller den lägsta ålder som ämnet har.

Kontaktuppgifter
Kommunikation från Kulturskolan sker i första hand digitalt. Kom ihåg att alltid se till att era kontaktuppgifter är aktuella i vårt anmälningssystem  "Speedadmin" så ni inte missar viktig information från oss, t ex kallelse till ledig plats.

Garanterad undervisning
Vi garanterar minst 12 undervisningstillfällen per termin, under förutsättning att du själv inte uteblir från lektioner.


Antal ämnen per deltagare
Man kan anmäla sig till och delta på högst 3 ämnen.

Hyra av instrument
Kulturskolan hyr ut stråkinstrument och vissa träblåsinstrument. Vid anmälan meddelar du om du vill hyra instrument.

Kursavgift
Kursavgiften framgår vid anmälan och faktureras i mitten av terminen. Ny deltagare som varit med vid mer än 1 tillfälle debiteras hela kursavgiften. Vid påbörjad kommande termin debiteras hela terminsavgiften.

Vi tillämpar syskonrabatt (för ett ämne) och den regleras vid anmälan. Det är viktigt att det är samma vårdnadshavare som registreras som betalare av avgiften för alla syskon.

Avanmälan
Om ni inte längre vill fortsätta på Kulturskolan så är det viktigt att ni avanmäler er snarast möjligt så att vi kan erbjuda platsen till någon annan. Avanmälan görs på ert konto i anmälningssystemet "Speedadmin": Länk till inloggning. Länk till annan webbplats.

Behandling av personuppgifter
Läs mer om behandling av personuppgifter här.

Anmälan
Klicka här för anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Informationsägare:
Sidan uppdaterad: