• A-Ö
 • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Lotteritillstånd

Ansökan om lotteritillstånd görs enligt registrering för lotteri 17§ lotterilagen.

Anordna lotteri

Fyll i blanketten för Ansökan om lotteritillstånd, Nora kommun, 713 80 Nora. Beslut och meddelande skickas till lotteriföreståndaren.

När lotteriet slutförts skickas en redovisning till kommunens förordnade lotterikontrollant Willy Enebro, Rävbergsvägen 28, 713 30 Nora
tel 0587-311 328
Ansökan om lotteritillstånd.pdf
länk till annan webbplats
Lotteriredovisning.pdföppnas i nytt fönster

Föreskrifter för kontrollant

 • Kontrollant ska tillse att bestämmelserna ovan iakttas samt att hänsyn tas till Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd.
 1. Lotteriernas start och avslutning
  Kontrollant ska godkänna varje lotteri innan försäljning får starta samt tillse att lotterierna avslutas inom beräknad tid och att nettobehållningen tillförs sammanslutningen.
 2. Vinsterna
  Kontrollant ska utöva tillsyn över att varuvinster i fråga om beskaffenhet och värde överensstämmer med vinstplan.
 3. Lotterna
  Beträffande lotterna ska kontrollanten tillse att tillverkaren lämnar uppgift om lotternas antal och i förekommande fall antalet inblandade vinstlotter.
 4. Dragning
  Kontrollant ska tillse att allmänheten underrättas om dragningen.
 5. Den ekonomiska förvaltningen
  Kontrollant ska granska de av sammanslutningen förda räkenskapsanteckningarna och förvissa sig om att obehöriga utgifter inte tagits upp. Dessutom har han att tillse att behållningen kommer sammanslutningen tillgodo.

Senast den 1 april varje år och vid registreringsperiodens slut ska kontrollanten redovisa föreningens lotteriverksamhet till kommunen.

Länk till Spelinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-05-28