• A-Ö
 • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
 • Huvudmeny

Nätverk och träffar

Här finner du information om olika nätverk för företag verksamma i kommunen samt träffar som anordnas i kommunen med inriktning mot näringslivet.

Nätverk

Träffar

Workshops för att stärka livsmedelsberedskapen i kommunen

Välkomna på workshops för att stärka livsmedelsberedskapen i kommunen

Det produceras mycket mat i några få områden i Sverige och för lite i övriga. Vid en kris kan till exempel transporter och förädling av livsmedel drabbas. En storskalig produktion är gynnsamt under normala omständigheter, men för att Sverige ska ha en stabil livsmedelsförsörjning behöver den lokala och småskaliga produktionen och förädlingen värnas om även i goda tider.

Vi vill prata mer om hur det ser ut i Nora kommun och hur vi kan arbeta tillsammans för att säkerställa livsmedelsberedskap.

Sprid gärna inbjudan vidare, tack.

 

Datum

21 november klockan 09.00-12.00 (klockan 08.30-09.00 bjuder vi på enklare frukostfika)

12 december klockan 13.00-16.00

 

Plats

Samlingssal, räddningstjänsten

Malmgatan 3 (ingång baksida) Nora

 

Kostnad

Workshopparna är gratis och du behöver anmäla dig för att delta.

 

Anmälan

Anmäl ditt deltagande, samt matallergier med mera här. Länk till annan webbplats.

Senaste anmälan: 10 november

 

Målgrupp

Politiker, tjänstepersoner, livsmedelsproducenter och -industri, civilsamhälle, näringslivsaktörer och andra intresserade av frågan.

 

Information om workshopparna

De senaste åren har vi blivit alltmer uppmärksammade på vikten av beredskap, inte minst av livsmedel. Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län bjuder nu in länets kommuner till två workshops för att stötta i arbetet med att stärka livsmedelsproduktionen och säkerställa Livsmedelsstrategin.


Tillsammans med Hushållningssällskapet och Grythyttan Development har vi kartlagt försörjningsbalansen i respektive kommun i länet. Denna kartläggning kommer att användas som ett underlag för dessa workshops.

 

WORKSHOP 1: 21 nov 09.00-12.00

Räcker maten vid kris och krig? Den här workshopen inleds med en presentation från Hushållningssällskapet om läget i er kommun idag och svarar på frågor som till exempel:

 • Hur mycket jordbruksmark finns och vad används den till?
 • Vilka livsmedel produceras och hur ser nä[1]ringslivet för livsmedelsförädling ut i kommunen?
 • Hur mycket av det som produceras går till djurfoder?
 • Hur mycket foder behöver djuren för att det ska bli kött, ägg och mjölk?
 • Hur mycket energi behöver kommunens invånare och hur mycket energi ger det som produceras?

WORKSHOP 2: 12 dec kl 13.00-16.00

Vad behövs för att livsmedelsförsörjningen ska fungera? När ni fått en bild av hur det ser ut med livsmedelsförsörjningen är det dags för steg 2. Grythyttan Development presenterar den underliggande potentialen i arbetslöshet, tomma fastigheter och logistik när det gäller att stärka livsmedelsförsörjningen i kommunen. Presentationen belyser:

 • Hur ökar vi sysselsättningsgrad i relation till livsmedelsförsörjning?
 • Vilka satsningar inom livsmedelskedjan finns det potential i och varför?
 • Innovation inom matsystemet och om det skulle gynna ert område

Läs mer i bilagan: inbjudan försörjningsbalans (pdf).

 

Frågor

Välkommen att kontakta näringslivsutvecklare Josephine Hedlund om du har frågor: josephine.hedlund@nora.se

Fastighetsägarträff

Datum & tid

8 november 2023, klockan 13.30-15.30 (15.30-16.00 tid för enskilda frågor)


Plats

Norabostäder, Änggatan 11 Nora


Varmt välkommen till en träff med Fastighetsägarnätverket!


Du får denna inbjudan för att du har bostadshyresfastigheter eller har visat intresse för att bygga bostäder i Nora kommun och/eller hyr ut verksamhetslokaler.


Bra att veta:

Mötet avslutas kl 15.30. Därefter finns möjlighet att ställa frågor med närvarande
tjänstepersoner som stannar till kl 16.00.


Vi bjuder på fika


Vet du någon mer fastighetsägare som inte fått denna inbjudan? Sprid gärna
inbjudan vidare och påminn om att anmäla sig till träffen.


Anmälan:

Skicka e-post med namn och matpreferenser till josephine.hedlund@nora.se senast 1 november


Agenda

 • Presentationsrunda / nuläge
 • Generell information från kommunen - Josephine Hedlund näringslivsutvecklare
 • Planfrågor, mark och förtätning Jonathan Pedersén, samhällsplanerare
 • Allmänt om bygglov och tillsyn Martin Nord, bygglovschef och Hilkka Sivert, miljöchef
 • Trygghet och nuläge Stefan Toll, kommunpolis
 • Organisation, processer och arbetssätt – vem frågar du vad? Isabella Lohse, Enhetschef stadsbyggnadskontoret
 • Vad händer med anmälan mot fjärrvärmeverket Solör? Mikael Kihlberg, Melins fastighetsförvaltning
 • Uthyrning, vakanser och hyrespolicys – hur gör vi på bästa sätt? Erfarenhetsutbyte och samtal.
 • Nästa mötesdatum sätts tillsammans
 • Övriga frågor


Varmt välkommen!

Informationsägare: Kommunförvaltningen, Näringslivsenheten
Sidan uppdaterad: