• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Ansökan om stöd

Hemtjänst, trygghetslarm eller social dagvård och andra insatser kräver biståndsbeslut. Det innebär att du ansöker till kommunens biståndshandläggare, som utreder din ansökan och fattar beslut om du har rätt till insatsen du sökt eller inte, baserat på dina behov. Hur lång tid ansökanprocessen tar är individuellt.

Du kan ansöka genom telefon, mejl eller post. Det går också bra att kontakta handläggarna om du är anhörig till någon som du upplever är i behov av stöd och hjälp i hemmet, men det är däremot personen själv som bestämmer om personen vill ha stöd och hjälp.

Förenklad ansökan

Du kan också själv eller med hjälp av din anhörig eller legala företrädare som god man/förvaltare ansöka via en så kallad förenklad ansökan. Förenklad ansökan gäller endast för dig som fyllt 80 år och enbart ansöker om serviceinsatser som till exempel städ, trygghetslarm eller matdistribution. Du får gärna använda e-tjänsten:
Ansökan om serviceinsatser utan myndighetsprövning - Nora kommun Länk till annan webbplats.

Tiden från det att du ansöker tills du får hjälp kan variera utifrån behov och omfattning.

Vill du ringa biståndshandläggarna gör du det genom att ringa Nora kommuns växel
0587-810 00 och be att få prata med en biståndshandläggare. Vill du hellre skicka
e-post skickar du till följande e-postadress: bistandshandlaggare@nora.se

Så här går det till

Möte med biståndshandläggare

Efter kontakt med en biståndshandläggare kan ett besök genomföras om det finns skäl till detta och biståndshandläggaren beslutar att inleda utredning. Besöket sker som vanligast hemma hos dig. Under besöket ställer handläggaren frågor om dina behov och du får berätta om din situation och dina önskemål. Dina närstående är välkomna att delta om du önskar.

Ansökan

Under eller efter besöket lämnar du in en ansökan. Har du inte gjort en skriftlig ansökan med samtycke till att handläggaren får prata med andra instanser inhämtar biståndshandläggaren ditt samtycke separat från din ansökan. Är du osäker på vad du vill ansöka om kan biståndshandläggaren hjälpa dig

Utredning

När biståndshandläggaren har fått in din ansökan inleds en utredning. I utredningen berörs din situation, dina behov, dina önskemål och i många fall information från andra, såsom arbetsterapeut eller sjukvården, om du har gett samtycke till att handläggaren får hämta information därifrån.

Dokumentation

Information som kommer in till biståndshandläggarna som uppfattas relevant, journalförs och dokumenteras. Dokumenteringen sker för att vara till hjälp för dig och för att kommunen har en skyldighet att dokumentera. Du har rätt att ta del av vad som finns skrivet om dig och rätt att kommentera i fall du inte håller med om vad som skrivits. Biståndshandläggaren har även sekretess, vilket gäller vid samtal och dokumentation.

Beslut

När biståndshandläggaren är klar med sin utredning fattar denne ett beslut. Du har rätt att få ditt beslut skickat med post hem, du har även rätt att få hela utredningen hem om du så önskar. Beslutet kan vara ett bifall, avslag eller ett delavslag, beroende på vad handläggaren har kommit fram till.  

Bifall

Är ditt beslut ett bifall har du blivit beviljad de insatser som du ansökt om. Efter att ett beslut är taget skickar biståndshandläggaren information till kommunens olika utförare, beroende på vilken insats du sökt.

Avslag eller delavslag

Är ditt beslut ett avslag eller ett delavslag har du inte blivit beviljad de insatser du har sökt, eller har bara blivit beviljad vissa av de insatser du har sökt. Du har rätt att överklaga beslutet som biståndshandläggaren har tagit.

Överklagan

Är du inte nöjd med det beslut som biståndshandläggaren har tagit kan du överklaga beslutet. Du har tre veckor på dig från att beslutet har tagits till att du måste ha överklagat beslutet till biståndshandläggaren. Är du osäker på, eller inte vet hur du ska överklaga ska biståndshandläggaren hjälpa dig med det om du så önskar. När du överklagar ett beslut har biståndshandläggaren rätt att göra ett yttrande och ska därefter skicka din överklagan, sitt yttrande, samt utredning och beslut, till Förvaltningsrätten.

Informationsägare: Socialförvaltningen
Sidan uppdaterad: