• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Sjuk- och tandvård för äldre

På särskilda boenden och inom hemsjukvården ansvarar kommunen för sjukvården med stöd av läkare.
Äldre och personer med stort omvårdnadsbehov kan få avgiftsfri bedömning samt tandvård till subventionerad kostnad

  • Den som bor på ett särskilt boende får naturligt kontakt med kommunens sjuksköterskor.
  • Den som haft kontakt med vårdcentral eller sjukhus och behöver fortsatt vård i hemmet kan bli inskriven i hemsjukvården.

Kommunen ansvarar för hemsjukvård för personer som behöver få fortsatt sjukvård i hemmet. I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. Hemsjukvården sköter läkemedelshantering, såromläggning, insulingivning, hemdialys, medicinska bedömningar och kvalificerad omvårdnad, t ex smärtlindring vid livets slutskede. 
Det är bara personer som redan har hemsjukvård som får hjälp med akut vård av hemsjukvården.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har ansvar för kvalitet och säkerhet för den medicinska verksamheten för äldre och funktionshindrade. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ansvarar för att kommunens hälso-och sjukvård bedrivs enligt hälso-och sjukvårdslagens krav på en god och säker vård. Hälso- och sjukvårdslagen ställer samma krav på  en god kvalitet oavsett om det sker inom kommunen eller regionen.

Tandvård

Äldre och personer med stort omvårdnadsbehov har rätt att få avgiftsfri bedömning av sin munhälsa. Därefter kan nödvändig tandvård ges efter bedömning av tandläkare/tandhygienist.
Avgiften är densamma som vid besök inom den öppna hälso- och sjukvården.

Vid frågor vänder man sig till sin LSS/biståndshandläggare eller personal på äldreboende/gruppboende.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: