• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Kemikalier

Vi använder kemikalier dagligen och kemikalier behövs för att vi ska kunna leva det liv vi gör. De finns praktiskt taget i allting som omger oss i vardagen – möbler, kläder, mat, hygienprodukter, elektronik och bilar.

Kemikalier är onaturliga ämnen som framställts av människan i syfte att få specifika egenskaper anpassade till olika ändamål.

Kemikalier är ofta svårnedbrytbara, vilket gör att de kan befinna sig länge naturen utan att de bryts ned och försvinner. De är ofta även fettlösliga och bioackumulerande, vilket gör att ämnena lagras i levande organismer och att lagringen sker i en snabbare takt än vad ämnena bryts ned.

Faromärkning

En del av dessa produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan eller miljön. Alla kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga ska ha faromärkning på förpackningen med varningstext om vilka risker produkten har. På märkningen ska det också finnas skyddsinformation om hur produkten hanteras på ett säkert sätt.

Märkning och farosymboler på Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Spola aldrig ner kemikalier i avloppet

Det är av största vikt att kemikalier inte spolas ner i toaletten eller hälls ut i avloppet. Detta för att kemikalierna då följer med avloppsvattnet till reningsverket där de kan förstöra viktiga reningsprocesser och i värsta fall fortsätta vidare ut till våra sjöar och vattendrag. Det rätta sättet att ta hand om kemikalier är att samla ihop dem och lämna till en miljöstation avsedd för just kemikalier.

Om alla gör lite blir det stor påverkan

Arbetet med att minska användandet av kemikalier samt minska kemikaliernas skadlighet är något som ständigt pågår världen över. Det är dock viktigt att alla hjälps åt i arbetet, även som privatperson.

Att välja de kemikalier med minst miljöpåverkan, hantera kemikalierna på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt både vad gäller själva användandet och vid avfallshantering är åtgärder som kan göra stor nytta om så många som möjligt utför dem.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Besöksadress och besökstider

  • Prästgatan 6 i Lindesberg
  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejl:

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: