• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Torka & vattenbrist

Under perioder av varmt väder och liten nederbörd så ökar risken för torka. Nora kommun samlar information samt länkar till andra myndigheter där du kan läsa mer om regler och olika stöd.

Torka

Länsstyrelsen i Örebro län samlar information om torka och stöd till dig som är invånare, förening eller näringsidkare, du kan klicka här för att läsa mer. Länk till annan webbplats.

Eldningsförbud

Länsstyrelsen kan fatta beslut om eldningsförbud med hänsyn till att det är torrt och råder brandrisk i skog och mark. Beslutet, som är juridiskt bindande, fattas i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag.

Eldningsförbudet innebär att du inte får elda i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse i länet, det vill säga utanför tätbebyggt område.

Mer information och vanliga frågor och svar hittar du på länsstyrelsens webbplats: Klicka här för att öppna länsstyrelsens webplats Länk till annan webbplats.

Krisinformation samlar bra information om risken för gräsbränder och skogsbrand, du kan klicka här för att läsa mer. Länk till annan webbplats.

Grundvattennivåer

Grundvattenmagasin kan delas in i stora och små magasin. De stora magasinen fylls och töms långsamt och har de senaste åren haft ett underskott på vatten. De små magasin töms snabbt, men fylls också på snabbt igen.

Gemensamt för alla magasin är att nivåerna sjunker under våren och sommaren trots att det regnar mycket. Det beror på att växter tar upp vatten som sedan avdunstar från bladen under växtsäsongen. Magasinen fylls normalt på först under hösten när växtperioden avtar. För att påfyllning ska ske krävs det att det regnar normalt under höst, vinter och vårvinter.

Mer om aktuella grundvattennivåer hos Sveriges geologiska undersökning (SGU) Länk till annan webbplats.

Information om risk för vattenbrist, som tas fram av SMHI och SGU Länk till annan webbplats.

Aktuella varningar om vattenbrist (SMHI) Länk till annan webbplats.

Låga grundvattennivåer påverkar framför allt invånare med enskild vattenförsörjning. Vid torka och akut vattenbrist är det viktigt att vara försiktig med vattenuttagenn.

Egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk (Livsmedelsverket) Länk till annan webbplats.

Enskild vattenförsörjning – vad innebär det? (SGU) Länk till annan webbplats.

Begränsningar i vattenanvändning

Viss verksamhet sköter sin vattenförsörjning genom att ta vatten från sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten. Länsstyrelsen utövar tillsyn över vattenverksamhet, där vattenuttag ingår. Ofta krävs att du ansöker om tillstånd eller anmäler vattenverksamhet.

Mer om vattenverksamhet och vilka regler som gäller. Länk till annan webbplats.

Ladda ner broschyren "Vatten till husdjur" från Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Foderbrist och betesförmedling

Betesförmedlingen är en sammanställning med kontaktuppgifter som är till för dig som är markägare som söker betesdjur och djurägare som söker betesmark. Tjänsten hanteras av länsstyrelsen i Örebro län, du kan klicka här för att läsa mer. Länk till annan webbplats.

Foder- och ströförmedling förmedlar kontakter mellan lanbrukare som har foder och strö, markägare som har tillgång till marker som står outnyttjade och djurhållare som har behov av marker att skörda för foder.

Du kan klicka här för att läsa mer. Länk till annan webbplats.

Foderförmedling via Nora kommun

Fram till 10 juli kan du anmäla intresse att skörda på kommunens mark. Besök kommunhusets reception eller ring 0587-810 00.Receptionen registrerar namn samt telefonnummer och förmedlar vidare till handläggare som kontaktar dig.

Hantera vatten smart

Mindre än en tiondel av allt dricksvatten som används i ett hushåll används till mat och dryck. Det mesta går åt till att tvätta och duscha sig, till att spola i toaletten samt till disk och tvätt. Därför är det möjligt att spara på massor av dricksvatten genom att välja vattensnåla lösningar på kranar, toaletter och hushållsmaskiner. Men dina vanor spelar också roll. Hur du använder dricksvatten i vardagen kan bidra till vi gör av med så lite vatten som möjligt.

Använd vattnet smart genom att:

 • Inte vattna med dricksvatten.
 • Samla upp regnvatten och vattna växter med det.
 • Vattna växterna på kvällen när det är lite svalare.
 • Duscha eller tvätta dig över handfatet i stället för att bada badkar.
 • Ta kortare duschar.
 • Inte låta vattnet stå och rinna medan du tvålar in dig eller när du borstar tänderna.
 • Inte diska under rinnande vatten.
 • Inte skrubba eller skala rotfrukter under rinnande vatten.
 • Fylla en tillbringare eller flaska med vatten och sätt in i kylen så slipper du spola länge i kranen för att få kallt vatten att dricka.
 • Använda upptappat vatten som du har för din egen hemberedskap till att vattna växter med när du byter ut det.
 • Om du har en pool eller badtunna - beställa tankbil med vatten att fylla med. Vatten i poolen eller badtunnan behöver nämligen inte hålla dricksvattenkvalitet.

Vid kris behöver du 3 till 5 liter dricksvatten per person och dygn för att äta och dricka och hålla dig ren. Ju varmare det är och ju mer du rör på dig, desto mer vatten kan du behöva.

Råd vid varmt väder

1177 samlar information om hur du kan ta hand om dig själv samt nära och kära under varmt väder, du kan klicka här för att läsa mer. Länk till annan webbplats.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: